Lanserer nye nettsider i novemberhttp://www.siv.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Lanserer-nye-nettsider-i-november.aspxLanserer nye nettsider i november
Blir du akutt syk eller skader deg – ring først! http://www.siv.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Blir-du-akutt-syk-eller-skader-deg-–-ring-først!-.aspxBlir du akutt syk eller skader deg – ring først!
Reservasjon mot Pokémon Go på sykehusets områderhttp://www.siv.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Reservasjon-mot-Pokémon-Go-på-sykehusets-områder.aspxReservasjon mot Pokémon Go på sykehusets områder

Ja