Sørger for sunn mat med god smakhttp://www.siv.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Sørger-for-sunn-mat-med-god-smak.aspxSørger for sunn mat med god smak
Fornøyde brukere ved operasjonsseksjon 3Hhttp://www.siv.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Brukerundersøkelse-3H.aspxFornøyde brukere ved operasjonsseksjon 3H
Markering av hjertestarterdagenhttp://www.siv.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Markering-av-hjertestarterdagen.aspxMarkering av hjertestarterdagen

Yes