Traineeordningen for sykepleiere har startethttp://www.siv.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Traineeordningen-for-sykepleiere-har-startet.aspxTraineeordningen for sykepleiere har startet
Bent Høie besøkte Sykehuset i Vestfoldhttp://www.siv.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Bent-Høie-besøkte-Sykehuset-i-Vestfold.aspxBent Høie besøkte Sykehuset i Vestfold
Normal drift ved Sykehuset i Vestfoldhttp://www.siv.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Normal-drift-ved-Sykehuset-i-Vestfold.aspxNormal drift ved Sykehuset i Vestfold

Yes