Bent Høie besøkte Sykehuset i Vestfoldhttp://www.siv.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Bent-Høie-besøkte-Sykehuset-i-Vestfold.aspxBent Høie besøkte Sykehuset i Vestfold
Normal drift ved Sykehuset i Vestfoldhttp://www.siv.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Normal-drift-ved-Sykehuset-i-Vestfold.aspxNormal drift ved Sykehuset i Vestfold
Kompetanseutveksling på tvers av verdensdelerhttp://www.siv.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Kompetanseutveksling-på-tvers-av-verdensdeler.aspxKompetanseutveksling på tvers av verdensdeler

Yes