Jobb ved Sykehuset i Vestfold

Ansatte ved Sykehuset i Vestfold
Sykehuset i Vestfold er en stor arbeidsplass med mange jobbmuligheter. Ved SiV får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling. Her finnes det spennende samarbeid på tvers av faggrupper, noe som skaper et dynamisk miljø

Se oversikt over våre ledige stillinger.

Velkommen som jobbsøker.

Åpne søknader

Sykehuset i Vestfold har dessverre ikke mulighet for å besvare åpne, generelle søknader. ”Jobbagent” kan eventuelt aktiviseres for å følge med på utlyste stillinger, se under.

Bemanningsenheten tar imidlertid gjerne imot henvendelse fra sykepleiere, både når det gjelder fast og midleritidig stilling, selv om det ikke er utlyst en ledig stilling. Les mer under Bemanningsenheten.

”Jobbagent” – informasjon om utlyste stillinger

Med aktivert ”Jobbagent” får du informasjon på e-post når det lyses ut stillinger som stemmer overens med utlysninger du har bedt om å bli informert om. Sykehuset i Vestfold benytter rekrutteringsportalen WebCruiter.  For å aktivere ”jobbagent” må du først registrere CV i Webcruiter.

Søke på utlyst stilling

Sykehuset i Vestfold benytter rekrutteringsportalen WebCruiter. For å søke på en stilling må du først registrere CV i Webcruiter. Deretter kan det søkes på en utlyst stilling. Søknaden blir automatisk sendt til den som er ansvarlig for stillingen.

Stillinger som kun er utlyst internt vises kun i Personalportalen og kan kun søkes derfra.

Spørsmål

Kontaktperson for hver enkelt stilling er oppgitt i utlysningen.

Spørsmål om bruk av WebCruiter kan stilles til HR-avdelingen,
e-post personal@siv.no eller tlf. 33 34 21 20.

Publisert 11.01.2013 14:11 | Endret 10.02.2015 10:24

 Les også

 Noen yrkesgrupper ved SiV

 • Sykepleiere
 • Leger
 • Psykiatere
 • Bioingeniører
 • Radiografer
 • Stråleterapauter
 • Ergoterapauter
 • Administrativt personell
 • Helsefagarbeidere
 • Kjemikere
 • Renholdspersonell
 • Økonomer
 • Jurister
 • Jordmødre
 • Fysioterapeuter
 • Hjelpepleiere
 • Lærere
 • Logopeder
 • Fysikere
 • Sosionomer
 • Psykologer
 • Snekkere
 • Rørleggere
 • Ingeniører
 • Kokker
 • Sekretærer
 • Laboranter
 • Vektere
 • Ambulansepersonell
 • IKT-personell
 • Kommunikasjonsrådgivere
  ...og mange flere