Skip Navigation Links.

Gruppebehandling, poliklinikk - Nordre Vestfold DPS 


Poliklinikk gruppebehandling er et tilbud til personer med allmennpsykiatriske symptomlidelser som blant annet angst, depresjon og traumeproblematikk, og/eller uhensiktmessige personlighetstrekk.

Poliklinikk gruppebehandling bedriver hovedsakelig gruppebehandling, utredning og kombinasjonsbehandling (gruppebehandling og individuell behandling).

Kontakt oss
Telefon 33 37 50 98

Åpningstider 
08.00-15.30 (mandag-fredag)

Telefontid 
08.00-15.30 (mandag-fredag)


På poliklinikk gruppebehandling er det variert og høy aktivitet. Pasientene må selv, med støtte fra terapeutene, være aktive for et godt utbytte av behandlingen. Vi tilbyr enkeltstående gruppebehandling og to ”pakketilbud” som innebærer flere tilbud pr. uke.

Hvorfor gruppebehandling?
Grunntanken er at mange av våre konflikter, problemer og utfordringer oppstår i møte med andre mennesker. Det er i relasjoner til andre mennesker (venner, familie, kolleger) at følelser står på spill og vi blir satt på mellommenneskelige styrkeprøver. Vår evne til å håndtere det sosiale samspill henger sammen med vår egen selvfølelse og indre balanse. I gruppen spiller våre evner og mangel på evner seg ut og vi får en glimrende anledning til å utforske nye sider ved oss selv. Gruppebehandling kan til tider være en krevende behandlingsform, men den personlige investeringen man gjør vil som regel gi resultater på både kort og lang sikt.


Poliklinikk gruppebehandling har følgende tilbud til pasienter: 
 • Utredning
 • Gruppebehandlingsprogram to ganger per uke 
 • Samtalegruppe
 • Leveregelgruppe (kognitiv)
 • Bevegelse/Kreativ gruppe
 • Gruppetrening
 • Stabiliseringsgruppe
 • Gruppe for traumemestring
 • Introduksjonskurs
 • Kroppsorientert gruppe
 • Narrativ gruppe
 • Tvangsmestringsgruppe

Organisering:

Poliklinikk gruppebehandling ansetter fagpersonell fra forskjellige fagområder: Psykiatrisk sykepleier, klinisk sosionom, ergoterapeut, spesial fysioterapeut, psykolog, psykologspesialist, overlege og helsesekretær. Personalet har i tillegg ulike videreutdanninger i gruppebehandling.

Hvem kan henvise pasienter til behandling hos oss?

 • Primærhelsetjenesten/Fastlege
 • Distriktspsykiatrisk senter
 • Privatpraktiserende psykiater/psykolog

Leder: Kenneth Kvisle


 ‭(Skjult)‬ Underordnede enheter

 Overordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle nyheter


Publisert 12.07.2012 10:37 | Endret 13.09.2012 08:54 

 ‭(Skjult)‬ Relevante diagnoser

 ‭(Skjult)‬ Utfører behandlinger

 ‭(Skjult)‬ Utfører undersøkelser

 ‭(Skjult)‬ Ansvarlig for

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle prosjekter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle aktiviteter

2011©Sykehuset i Vestfold HF | Pb. 2168, 3103 Tønsberg| Tlf: 33 34 20 00 | Postmottak | Redaktør: Line Jacobsen
Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 17 , Tønsberg | Org.nr: 983 975 259