Mammografiprogrammet 

 
Mammografiscreening er en del av brystsenterets virksomhet. Dette er et offentlig tilbud om helsekontroll med mammografi til kvinner i aldersgruppen 50-69 år. Programmet administreres av Kreftregisteret. Målsetningen er å oppdage brystkreft på et tidlig stadium, for å redusere dødeligheten av sykdommen.
 
Alle kvinner i aldersgruppen mottar invitasjon til deltagelse hvert annet år. Det behøves ikke henvisning fra lege for å komme med i programmet. Invitasjon skjer etter fødselsdato og adresse i bostedskommunen. Deltagelse er frivillig, men alle inviterte kvinner oppfordres til å delta.

I mammografiprogrammet tas to røntgenbilder av hvert bryst. Bildene blir uavhengig vurdert av to radiologer. Alle deltagere vil motta svarbrev. De fleste undersøkelsene er normale. Om lag 4 av 100 vil bli innkalt til etterundersøkelse. Innkallingen betyr ikke at man har brystkreft, men at avklarende undersøkelser er nødvendig. Man får da ny time på brystsenteret for flere mammografibilder og ultralyd. Noen får også utført celle/vevsprøve.

Ønsker du å lese mer om mammografiprogrammet, kan du gå inn på internettsidene til Kreftregisteret ved å klikke på bildet under denne teksten.

Klikk for å åpne lenke til nettside om mammografiprogrammet


Publisert 07.10.2011 14:33 | Endret 03.02.2012 14:48 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2011©Sykehuset i Vestfold HF | Pb. 2168, 3103 Tønsberg| Tlf: 33 34 20 00 | Postmottak | Redaktør: Line Jacobsen
Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 17 , Tønsberg | Org.nr: 983 975 259