HELSENORGE

– iBedrift har gitt ny kunnskap og bidratt til ufarliggjøring av en del helseplager

Systematisk jobbing med nærvær har gitt resultater hos Skatt sør i Vestfold. De beskriver iBedrift som en viktig støttespiller i prosessen med å få en felles forståelse av helse i bedriften. Tilbakemeldingene fra de ansatte etter en rekke samlinger i 2016, er blant annet at iBedrift har gitt ny kunnskap og bidratt til ufarliggjøring av en del helseplager. 

Fysioterapeut Ola Emil Moss fra Sykehuset i Vestfold, seniorrådgiver Torild Haugøy og underdirektør Thomas Welmer fra HR-avdelingen hos Skatt sør.

– Det er godt å se at systematisk jobbing over tid gir så gode resultater.

Det sier Torild Haugøy ved HR-avdelingen (personalavdelingen) i Tønsberg. Hun har jobbet med nærværsarbeid i Skatt sør i flere år. 

– Det som er viktig er bevisstheten og den forsterkede innsatsen vi hele tiden har på det helsefremmende, fra ledelsen til den enkelte medarbeider. 

Nærværet i Skatt sør ligger på ca. 94 prosent, og har vært stabilt høyt over en lengre periode. 

Skatt sør har siden 2010 samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter om inkludererende arbeidsliv (IA). IA-rådgiver Elin Hem, Marita Nordskog og Lars Trøan har holdt i trådene fra NAVs side. 

​Felles plattform

Samarbeidet med iBedrift ble innledet via NAV Arbeidslivssenter i 2010. Thomas Welmer, underdirektør ved HR i Skatt sør, beskriver iBedrift som en viktig støttespiller i prosessen med å bygge en felles plattform for forståelse av helse.

– iBedrift representerer en helt unik fagkompetanse som vi ikke hadde internt. Budskapet legges fram på en spennende, underholdende og pedagogisk måte, med en faglig tyngde som gjør at det blir troverdig. 

Han forteller at dette også reflekteres i tilbakemeldinger fra de ansatte.

– Det oppleves som veldig ekte siden de som kommer ut til oss er fra helsevesenet. Det hadde ikke vært det samme om vi hadde presentert det for de ansatte, mener Welmer. ​

Ufarliggjøring og bevisstgjøring​

Haugøy og Welmer er enige om at iBedrifts ufarliggjøring og bevisstgjøring om at alle har utfordringer fra tid til annen, treffer veldig godt. 

– Vi kan alle komme opp i situasjoner som trigger helsen vår negativt. Derfor er det svært viktig at vi styrker og utvikler det gode arbeidsmiljøet vårt, og her er iBedrift ett av flere tiltak i Skatt sør, påpeker Welmer. 

- iBedrift treffer meg'et. Det får folk til å tenke "Jeg har en påvirkning, og er ikke alene om å ha utfordringer", sier Haugøy. ​

"Vinn-vinn-vinn"

iBedrift har høsten 2016 gjennomført 13 samlinger hos Skatt sør i Tønsberg, Sandefjord og Larvik. I etterkant av dette har HR gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte om hva de sitter igjen med etter samlingene. 

Haugøy og Welmer forteller at tilbakemeldingene blant annet var at iBedrift tok opp relevante temaer som satte i gang en refleksjon, og at vondter her og der ikke nødvendigvis betyr at en er syk.

Haugøy lanserer et nytt begrep når hun skal konkludere på tilbakemeldingene om trepartssamarbeidet:

– Dette er en vinn-vinn-vinn-situasjon som kommer alle parter til gode.