Å leve med lungekreft

Kurs, 02.03.2017-09.03.2017, Lærings- og mestringssenter

Velkommen til kurs 2. og 9. mars 2017. Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon, kan bidra til dette. I tillegg til forelesninger, blir det anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger.

Når og hvor

Dato
02.03.2017-09.03.2017 
Klokkeslett
11:00-15:00 
Sted
Solvang, Tønsberg
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenter
Kurset er utarbeidet i fellesskap med Kreftforeningen, brukerrepresentanter, kreftpoliklinikken og Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold. 

Målgruppe

Personer med lungekreft og deres pårørende.

Temaer

 • Om lungekreft og aktuell behandling
 • Etterkontroller og fastlegens rolle
 • Ulike følelser og opplevelser knyttet til å være pasient/pårørende
 • Prinsippene ved smertebehandling
 • Kosthold og ernæring
 • Rettigheter og informasjon
 • Lungekreft og fysisk aktivitet
 • Erfaringsutveksling

Påmelding og informasjon

Kontakt Lærings- og mestringssenteret, tlf.: 33 30 82 31, e-post: LMS@siv.no.

Påmeldingsfrist

Torsdag 23. februar 2017.

Kursholdere

 • Lege, sykepleiere og idrettsterapeut ved Sykehuset i Vestfold
 • Ernæringsfysiolog ved Høgskolen i BØV
 • Kreftforeningen

Nyttig informasjon

 • Kurset er en del av behandlingen som tilbys ved Sykehuset i Vestfold
 • Pasienter behandlet andre steder er også velkommen til å delta
 • Det er nødvendig med henvisning fra lege dersom du ikke er behandlet ved Sykehuset i Vestfold
 • Ta med frikort om du har, ellers betales egenandel
 • Ved behov kan du få kursbevis som kan gis til for eksempel arbeidsgiver
 • Enkel servering. Gi beskjed ved påmelding om spesielle hensyn til mat
 • Vennligst ikke benytt sterk parfyme eller etterbarberingsvann denne dagen da en del mennesker reagerer allergisk på slike lukter

Parkering og reise

Gratis parkering utenfor bygningene og i gaten. Reise dekkes som ved vanlig konsultasjon.

Behandlingsinformasjon om lungekreft finner du her