HELSENORGE

Alvorlig syke barn og voksne i habiliteringsforløp - palliasjon og livskvalitet

20. april 2023 arrangerer habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold fagdag.

Sentrale fagpersoner innen palliasjonsfeltet for barn og voksne vil belyse temaer som:

  • Livskvalitet
  • Den vanskelige samtalen
  • Livsløpsperspektivet
  • Foreldreerfaringer
  • Smerteproblematikk
  • Overgang barn/voksen
  • Palliasjonsarbeid i boliger og lokalt

Påmelding

Elektronisk påmelding via Questback

Program

Kl. 09.00: Velkommen. «Palliasjon til barn og unge i habilitering» 

v/barnelege Einar Bryne

kl. 09.30: «En historie om å tørre og slippe» 

v/ Laila og Pål Nøklegård, foreldre

Kl. 10.00: Pause

Kl. 10.15: «Hvordan kan vi skape trygghet i starten av et palliasjonsforløp?»

v/Ragnhild A. Fretland, psykologspesialist

Kl. 11.15: Lunsj

Kl. 12.00: «En helhetlig tverrfaglig biopsykososial tilnærming; fra 17. mai-taler til klinisk praksis»

v/Trond H. Diseth, avdelingsoverlege og professor dr.med.

Kl. 13.00: Pause

Kl. 13.15: «Symptomlindring, forhåndssamtaler og behandlingsavklaringer. Hva kan palliative team i spesialisthelsetjenesten bidra med?» 

v/ Arve Nordbø, overlege

Kl. 14.15: Pause

Kl. 14.30: Refleksjoner og erfaringer. Hva var viktig for oss som foreldre? 

v/ Laila og Pål Nøklegård, foreldre og Einar Bryne, barnelege

Kl. 15.00: Avslutning


Foredragsholdere

Einar Bryne

Barnelege og overlege på Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold. Han har også jobbet ved Spesialsykehuset for epilepsi. Han jobber mye tverrfaglig med sjeldne og alvorlige diagnoser, og er opptatt av brukermedvirkning. Han er tidligere styremedlem i Norsk Barnenevrologisk forening og er styremedlem i Hjernerådet. Han er styremedlem i Norsk Barnelegeforening (NBF) og er styremedlem i NBF sin interessegruppe for barnepalliasjon. Seniorrådgiver i deltidsstilling i Helsedirektoratet for barnepalliasjon.

Trond H. Diseth

Avdelingsoverlege og professor dr.med. ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Han er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og har vært ansatt ved Barneklinikken, Rikshospitalet siden 1990. Han arbeider for økt og tett samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri, pediatri og habilitering.

Ragnhild A. Fretland

Psykologspesialist. Hun jobber med barn og unge i palliasjon og deres familier på Rikshospitalet. Hun var med på å starte landets første regionale barnepalliative team i 2019.

Arve Nordbø

Overlege Lovisenberg Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Styremedlem/nestleder Norsk forening for palliativ medisin.

Pål og Laila Nøklegård

Foreldre


Fant du det du lette etter?