HELSENORGE

AVLYST! Åpen fagdag - Forum for digitale innbyggertjenester i Vestfold

Arrangementet er dessverre avlyst. Forum for digitale innbyggertjenester i Vestfold er et samarbeid mellom kommuner og klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold.

Forumets mandat er å se på felles gevinster knyttet til anvendelse av digital teknologi gjennom å:

  • dele kompetanse knyttet til personvern og teknologi
  • dele kompetanse knyttet til fag
  • se på mulige samarbeidsprosjekter
  • søke eksterne midler til utvikling av samarbeidsprosjekter
  • bidra til oversikt over hva som finnes av kvalitetssikret og kunnskapsbasert programvare innenfor fagfeltet

Påmelding

Arrangementet er avlyst.


Program

Program
08:30Ankomst og kaffe 
09:00Åpning av dagen
09:15Tanker om digitale hjelpemidler fra et brukerperspektivStine Hope Spjeld, brukerrepresentant eMeistring og Forhelse
09:45Erfaringer fra eMestring alkohol - Resultater og artikkelArne Repål
10:05«Helsehjelpen», digital hjemmeoppfølgingLinda Nilsen Augland, Prosjektleder digital hjemmeoppfølging, Larvik kommune
10:25Pause 
10:40Digitale helsetjenester- nyttig i bedringsprosesserMonica Strand, PhD og forsker i Vestre Viken
11:30Digital teknologi/hjelpemidler i kommuner
Evaluering av Rask psykisk helsehjelp, NAPHA
Marit Jacobsen, Trondheim kommune/NAPHA
12:15Lunsj 
13:00Assistert selvhjelp, hva er AS, siste utvikling i programmet
Erfaringer med Assisterte selvhjelp, av bruker og kommune
Oskar, Assistert selvhjelp og Gina Justad, Sandefjord kommune
13:45Helsekompetanse, Selvhjelpsverktøy, Helsenorge.noChristine Hotvedt, Horten kommune
14:05Pause 
14:20Kommunal teknologistrategi på område helse 
14:40Innføring av teknologi og digitalisering i helse
Innføring av Whereby
Øyvind Rødland, Sandefjord kommune
15:00Oppsummering 
Fant du det du lette etter?