HELSENORGE

Diabeteskurs

Kurs, 08.30-14.30

Kurs for deg med diabetes og dine pårørende.

Målet med kurset er at du som har diabetes skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskaper, dele erfaringer med andre og få informasjon om egen situasjon, kan bidra til dette.

I tillegg til forelesninger vil det bli anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger.

Vi oppfordrer deg til å ta med en pårørende som du ønsker at skal bli bedre kjent med din situasjon.

Når og hvor

Tid
08.30-14.30
Klokkeslett
 
Sted
Solvang, Tønsberg
  
Arrangør
Kurset er utarbeidet i fellesskap med poliklinikk hormonsykdommer, Diabetesforbundet og lærings og mestringssenteret 

Målgruppe

Personer med diabetes type 1 og type 2. Det arrangeres ulike kurs for hver type diabetes.

Temaer som blir tatt opp

 • Hva er diabetes, hvordan behandle og forebygge
 • Kosthold ved diabetes
 • Betydningen fysisk aktivitet
 • Blodsukkermåling og injeksjonsteknikk
 • Erfaringsutveksling
 • Informasjon fra Diabetesforbundet

Kursholdere

 • Diabetessykepleier og lege ved Sykehuset i Vestfold
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Fysioterapeut
 • Brukerrepresentanter fra Diabetesforbundet

Nyttig informasjon

 • Giro for egenandel blir tilsendt i etterkant dersom du ikke har frikort. Pårørende betaler ikke.
 • Bekreftelse på kursdeltakelse kan ettersendes ved forespørsel.
 • Det serveres kaffe, te, frukt/grønnsaker og lunsj.

Vennligst ikke benytt sterk parfyme eller etterbarberingsvann denne dagen, da en del mennesker er allergiske.

Kurset er en del av behandlingen som tilbys ved Sykehuset i Vestfold, pasienter behandlet andre steder er også velkommen til å delta.

Henvisning fra lege er nødvendig om du ikke er behandlet for diabetes ved Sykehuset i Vestfold. Eventuell henvisning merket ”KURS” sendes til:

Sykehuset i Vestfold
Poliklinikk hormonsykdommer
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Kurssted: Habiliteringssenteret, Solvang, Tønsberg.

Nærmere opplysninger og påmelding

For nærmere opplysninger og påmelding, ta gjerne kontakt med poliklinikk hormonsykdommer ved Sykehuset i Vestfold, telefon: 33 34 27 05.

Fant du det du lette etter?