HELSENORGE

Eksemkurs

Kurs

Målgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.

Mål for kurset

 • Gi kunnskap om barn med eksem
 • Medisinbruk
 • Behandling
 • Forebygging
 • Sette fokus på mestring av familielivet, og erfaringsutveksling mellom foreldre

Når og hvor

Arrangør
Kurset er utviklet av barnepoliklinikken, og lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold og Norges astma- og allergiforbund, Vestfold. 

Kursets varighet

Kurset går over en dag.

Opplæringspenger

Er du i lønnet arbeid kan du søke permisjon med lønn. Arbeidsgiver får refusjon i etterkant gjennom opplæringspenger fra NAV (folketrygdloven § 9-13).

Skjema for dette fylles ut kursdagen.

Påmelding

For påmelding og informasjon kontakt
Sykehuset i Vestfold, lærings- og mestringssenteret
Tlf: 33 30 82 31

Ved påmelding trenger vi følgende informasjon: navn på deltaker(e), barnets navn og fødselsdato, og telefonnummer.

For de barna som ikke er behandlet for eksem ved Sykehuset i Vestfold, trenger vi en kort henvisning fra fastlege hvor det står at man ønsker kurs.

Kurset er gratis, og har bindende påmelding.

Program

Barnelegen orienterer

 • Den normale huden. Den atopiske huden
 • Årsak, behandling og forebygging

Informasjon fra sykepleier

 • Smøreveiledning og riktig påkledning
 • Riktig bruk av medisiner
 • Godt inneklima: Hva gjør vi med innemiljøet?
 • Hvordan snakke med barna om eksem?
 • Spørsmål og dialog

Norges Astma og Allergiforbund informerer

 • En erfaren forelder deler noen viktige erfaringer.

Familieterapeut og sosionom

 • Aktuelle rettigheter
 •  Å leve sammen, mestringsperspektiver

Erfaringsutveksling i grupper.

Nyttig informasjon

Det vil være rom for dialog og spørsmål til foredragsholderne.

Gi beskjed ved påmelding om eventuell diett.

Det blir flere små pauser i løpet av dagen.

Fant du det du lette etter?