Erfaringsseminar: Kompetansebank for psykisk helse og rusavhengighet

Temakveld, 26.04.2018, DPS Vestfold

Vi har etablert en kompetansebank bestående av personer med lokal og verdifull brukerkunnskap og erfaring med DPS Vestfold. Erfaringsseminaret er for nåværende deltakere i kompetansebanken og personer som ønsker å bli en del av den.

Kompetansebanken skal bidra til at pasient- og pårørendestemmen blir hørt, og at kompetansen blir brukt i utvikling og forbedring av tjenestetilbudet ved DPS Vestfold.

DPS nord og sør er fra 1. januar organisert til ett DPS. Vi ønsker derfor å invitere personer som har erfaring med DPS i nord (Linde), slik at kompetansebanken består av ressurspersoner for hele DPSet.

Marit Borg, professor ved høgskolen i Sørøst-Norge holder en innledning om erfaringskompetanse og medvirkning.

Lene Nyegaard Andersen, avdelingssjef ved DPS Vestfold og Carina Jørgensen, rådgiver for brukererfaring- og involvering, vil også være med hele kvelden.

Seminaret er gratis. Enkel bevertning.

Velkommen!

Når og hvor

Dato
26.04.2018 
Klokkeslett
17:30-20:30
Sted
Linde, Nøtterøy
Peisestuen i DPS Vestfold sine lokaler på Linde, bygg A. Ørsnes alléen 14, 3120 Tønsberg.
 
Arrangør
DPS Vestfold
 
Fant du det du lette etter?