Fagdag: Økt frivillighet og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Fagdag , 02.04.2019

Denne fagdagen er et årlig samarbeid mellom klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark. I 2019 er det Sykehuset i Vestfold som er arrangør.

Målgruppe

Alle ansatte i psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og kommunene i Telemark og Vestfold. Fastleger, kommuneleger og legevaktansvarlige. Fylkesmennene i begge fylker og Kontrollkommisjonenes medlemmer. Repr. fra bruker- og pårørende organisasjoner.

Målsetting

Vi ønsker å reflektere rundt bruken av tvang i psykisk helsevern i Telemark og Vestfold.

Forelesere

 • Tonje Lossius Husum, psykolog, Senter for medisinsk etikk, Universitetet Oslo.
 • Dagfinn Bjørgen, Kompetansesenter for Brukererfaring og tjenesteutvikling.
 • Representant fra klinikk for psykisk helsevern og rus STHF og klinikk psykisk helse og rusbehandling, SIV.
 • Trond Fjetland Aarre, spesialist i psykiatri og rus-og avhengighetsmedisin, avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef i psykisk helsevern, Helse Førde.
 • Thordur Sigmundsson, fagsjef og overlege ved klinikk psykisk helsevern og rus, Sykehuset i Telemark.

Møteleder

Irmeli Rehell Øistad, fagsjef, KPR, Sykehuset i Vestfold.

Påmelding

Påmeldingsfrist 26. mars 2019.

Elektronisk påmelding via Questback

Fagdagen er gratis. Dersom du ikke møter eller har meldt avbud innen 26.03.19 blir seksjonen belastet med kr. 500,- for å dekke kostnad for påmelding.

Godkjennelse av kurset

Kurset er søkt godkjent i Norsk sykepleierforbund, Norsk psykologforening og Allmennlegeforeningen.

Kursansvarlig

Bettina Dudas, fagkonsulent, klinikk psykisk helse og rusbehandling, SiV

Når og hvor

Dato
02.04.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Larvik kulturhus Bølgen, Sanden 2, Larvik
 
Arrangør
Klinikk psykisk helse og rusbehandling, SiV, i samarbeid med klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Telemark 

Program

 • 09.00: Velkommen - v/fagsjef Irmeli Rehell Øistad.
 • 09.05-09:45: Hvordan forebygge tvang og jobbe med økt frivillighet? Hva er det som gjør at fagfolk velger å bruke tvang og hvilke utfordringer møter fagfolk/ansatte i arbeidet for tvangsreduksjon? - v/ Tonje Lossius Husum, psykolog, Senter for medisinsk etikk, Universitet i Oslo / Dagfinn Bjørgen, Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling.
 • 09.45-10.00: Pause 
 • 10.00-10.45: Fortsettelse
 • 10.45-11.00: Pause
 • 11.00-12.00 IMR - Illness management and recovery. Et behandlingsprogram om livsmestring og recovery for personer med alvorlig psykisk lidelse med pasientens/brukerens egne mål er utgangspunkt for behandlingen. Erfaringer med IMR fra Telemark og Vestfold - v/representanter fra Klinikk for psykisk helsevern og rus Sykehuset Telemark og Klinikk psykisk helse og rusbehandling Sykehuset i Vestfold.
 • 12.00-13.00: Lunsj
 • 13.00-15.00: Hva vet vi om forskjeller i bruk av tvang i psykisk helsevern rundt om i landet vårt? Hvordan kan vi forstå dette og hvordan kan vi få til endring? Innlagt pause. - v/ Trond Fjetland Aarre, spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og  agsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde.
 • 15.00-15.10: Innspill og ønsker for neste års konferanse? Takk for dagen og vel hjem! - v/ Thordur Sigmundsson, fagsjef og overlege ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Telemark
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.