HELSENORGE

Fagdag om nevrologi

Nevrologisk seksjon ønsker velkommen til en spennende fagdag om nevrologi. Den nevrologiske pasienten er ofte sammensatt og vi møter de overalt i helsetjenesten.

Pris

 • For de som ikke er ansatte ved SiV: 200,-
 • Ansatte ved SiV: gratis

Om fagdagen:

Med økt kunnskap om de ulike nevrologiske lidelsene, aktuell utredning og oppfølging, får vi bedre innsikt i disse ofte komplekse tilfellene. Utredning og behandling har de siste årene hatt en stor utvikling også innen dette feltet, og vi ønsker å videreformidle dette.

Det skjer spennende ting innen forskning og utvikling i feltet, og dagen vil ha et sterkt faglig oppdatert fokus. Foredragsholdere er hentet fra seksjonens tverrfaglige sammensetning; nevrologer, sykepleiere, fysioterapeuter, logoped m.fl.

Målgruppe for fagdagen:

 • helsepersonell fra andre avdelinger ved SiV
 • fastleger / leger i kommunehelsetjenesten
 • helsepersonell i kommunehelsetjenesten

 

Program

 • 11.30 - 12.00  Det serveres kaffe og enkel lunsj
 • 12.00  - 12.15  Velkommen v/avdelingssjef Christian V. Siva
  Presentasjon av Nevrologisk avdeling v/seksjonsleder Nicolai Brun og seksjonsleder Anne Beate Bohne
 • 12.15 - 12.45  Akutt hjerneslag – hva møter pasienten i sykehus; diagnostisering og behandling, v nevrolog Håvard Lisether og slagspl Stian Jørgensen
 • 12.45 - 13.00  Hjerneovervåking på sengepost v/slagspl Stian Jørgensen og spesialsykepleier Liv-Berit B Solli
 • 13.00 - 13.15  Pause
 • 13.15 - 13.30  Tidligrehabilitering ved hjernesykdom
 • 13.30 - 13.50  Dysfagiprosjektet v/slagsykepleier Anette Ottesen, slagsykepleier Stian Jørgensen, logoped Nina Haugen og spesialfysioterapeut Kim Persen
 • 13.50 - 14.20  Parkinson: Pumpebehandling, Pågående forskning – nevrolog Natasha Demic
 • 14.20 - 14.40  Pause med noe å tygge på
 • 14.40 - 15.10  Epilepsi og hjemmeoppfølging av epilepsipasienten v nevrolog Brit Blaauw og spesialspl Taran Grytnes
 • 15.10 - 15.40  Multippel sklerose v/nevrolog Stein Bjelland og MS- sykepleier Heidi Moen
 • 15.40 - 16.00  Pause
 • 16.00 - 16.30 Tumor cerebri v/nevrolog Kristian Jenssen og sykepleier Anisha Balendran
 • 16.30 - 17.00 Kronisk migrene – utredning og behandling v/nevrolog Anne Hødnebø og hodepinesykepleier Elisabeth B Bjørnstad

 

Det tas forbehold om endringer i programmet


Fant du det du lette etter?