Fagseminar ved Kysthospitalet

Fagseminar, 07.05.2019-09.05.2019, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering

Fagseminaret går over tre dager. Du kan melde deg på en eller flere dager. Temaene er:
• Tendinopati – Sener til besvær (7. mai)
• Snart voksen – Klar for det? (8. mai)
• «Lev bedre med» – Tverrfaglige rehabiliteringspsykologiske verktøy (9. mai)

Sykehuset i Vestfold, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, inviterer til fagseminar over tre dager. Fullt program og informasjon om foredragsholdere finner du lenger ned på siden.

Deltakeravgift

Faktura blir tilsendt pr. post, etter seminaret er avholdt. Påmelding er bindende.

Deltakeravgiift
1 dag2 dager3 dager
SiV-ansattekr. 300,-kr. 400,-kr. 500,-
Eksternekr. 800,-kr. 1200,-kr. 1400,-
Studenter*kr. 300,-kr. 400,-kr. 500,-

*Må vise gyldig studentbevis ved innsjekking.

Transport og overnatting

Adresse: Larvik Kulturskole (Sliperiet), Hammergate 15, 3264 Larvik.

 • Tog: 5 min å gå fra togstasjonen.
 • Bil: Kjør retning Stavern (lyskryss) og deretter til høyre i første rundkjøring.
 • Parkering: Gode parkeringsmuligheter utenfor lokalet mot betaling. For å unngå kø ved parkeringsautomaten er det hensiktsmessig å laste ned Micasa app og registrere bilen.
 • Fly: Til Torp Sandefjord (Oslo TRF). Ta tog eller buss til Larvik, ca 20 min.

Overnatting: Ordnes selv og dekkes av deltaker. Farris Bad ligger 2 min fra kurslokalet og 5 min fra togstasjon.

Påmelding

Påmeldingen er bindende. Påmeldingsfrist 12. april 2019.

Kurspoeng

Det er søkt ulike foreninger om tellende kurspoeng for hver enkelt dag. For fortløpende informasjon om godkjente kurspoeng meld deg inn i vår Facebookgruppe.    

Når og hvor

Dato
07.05.2019-09.05.2019 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Larvik Kulturskole (Sliperiet), Hammergata 15, 3264 Larvik
 
Arrangør
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering
 
Kontaktinformasjon
Tlf. 975 27 842
 
Mer informasjon
kystaseminaret@siv.no  

Tirsdag 7. mai: Tendinopati – Sener til besvær

Foredragsholdere

Aasne Fenne Hoksrud, MD, PhD

Hun er spesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering, og jobber som overlege ved Fysikalsk medisinsk avdeling, OUS. Er i tillegg landslagslege for løpere på orienteringslandslaget. Aasne fullførte sin PhD-grad på «Behandling av pasienter med patellar tendinopati» i 2012, og arbeider med pasienter med tendinopatier i sin polikliniske hverdag. Veileder i dag to stipendiater som forsker på pasienter med plantar fasciopati, og er prosjektleder for en intervensjonsstudie for pasienter med lateral epikondylalgia.

Stian Christophersen, BsC, fysioterapeut

Han jobber til daglig ved Apexklinikken i Oslo. Stian har bred bakgrunn fra klatring, både som aktiv utøver, landslagstrener og nylig medforfatter av boken «Klatrebibelen». Er også kjent for skulderkurset «Sexy shoulder», som gjennomføres sammen med kiropraktor og fysioterapeut Jørgen Jevne. Har de siste årene forfattet en rekke artikler i fagbladet «Fysioterapi i privat praksis», i tillegg til at han driver med kurs og foredragsvirksomhet. Stians kompetanse er særlig knyttet til diagnostisering og håndtering av plager i overekstremiteter.

Ingvill Fjell Naterstad, PhD-stipendiat, fysioterapeut.

Hun har en master i klinisk fysioterapi med fordypning i ortopedi og revmatologi fra Høgskolen i Bergen. Arbeider for tiden med sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen (UiB), med tittelen «Physiotherapy treatment of tendinopathy in primary care». Er tilknyttet forskningsgruppen NorPhyPain og forskningsgruppe i fysioterapi ved UiB. Tidligere undervist ved klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT) og masterprogram i helsefag. Ingvill`s forskningsinteresse er særlig knyttet til tendinopati i underekstremitetene, fysikalske undersøkelses- og behandlingsformer og optimal dosering av belastning ved rehabilitering.

Program

 • 08.30 – 09.00: Registrering.
 • 09.00 – 09.05: Ønsker alle velkommen. Ved kursansvarlig Christian Furustad Marthinsen.
 • 09.05 – 09.50: Foredrag Aasne Fenne Hoksrud. Tema: «Tendinopati i underekstremiteter – bakgrunn og behandling».
 • 09.50 – 10.05: Pause, kaffe og frukt.
 • 10.05 – 11.00: Foredrag forts. Aasne fenne Hoksrud. Tema: «Tendinopati i underekstremiteter – bakgrunn og behandling».
 • 11.00 – 11.45: Lunsj blir servert.
 • 11.45 – 12.30: Foredrag Ingvill Fjell Naterstad. Tema: Fysioterapi for Akilles tendinopati og plantar hælsmerte – nyere forskning og behandlingsstrategier.
 • 12.30 – 12.45: Pause, kaffe og frukt.
 • 12.45 – 13.40: Foredrag forts. Ingvill Fjell Naterstad. Tema: Fysioterapi for Akilles tendinopati og plantar hælsmerte – nyere forskning og behandlingsstrategier.
 • 13.40 – 13.55: Pause, kaffe og frukt.
 • 13.55 – 14.55: Foredrag Stian Christophersen. Tema: «Just load it!» – Implikasjoner for praksis.
 • 14.55 – 15.05: Takk for nå.

Onsdag 8. mai: Snart voksen – Klar for det?

- Utfordringer i overgang fra ungdom til voksen, for personer med funksjonsnedsettelse

Foredragsholdere

Reidun B. Jahnsen, fysioterapeut, PhD, professor II.

Hun har 20 års klinisk erfaring fra kommune- og spesialisthelsetjeneste, spesielt knyttet til barn og voksne med Cerebral parese (CP). Har også 20 års erfaring med forskning på barn og voksne med CP. Reidun er i dag leder for CP-oppfølgingsprogram, professor II på Universitetet i Oslo (CHARM) og forskningsleder på Beitostølen Helsesportsenter.

Håkon Dalen, MD.

Han har årevis med erfaring innen rehabiliteringsfeltet, både i klinisk arbeide og innenfor forskning og utviklingsarbeid. Mangeårig distriktslege, lege på Svalbard og spesialist i fysikalsk medisin & rehabilitering. Tidligere arbeidet som overlege ved Sunnaas og Kysthospitalet. Arbeider nå ved Beitostølen Helsesportssenter.

Frode Helle, BSc.

Idrettspedagog som arbeider med barn, unge og ungdom ved Beitostølen Helsesportsenter

Linn Julie Skagestad, psykolog, PhD-stipendiat.

Hun har arbeidserfaring fra familievernet, poliklinisk med rus og avhengighet hos unge og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten). Arbeidsfelt har vært barn og unges livs- og utviklingsbetingelser i samspill med sine familier, profesjonelle hjelpere og nærmiljø, hvor hun har vært opptatt av hvordan unges deltakelsesbetingelser i eget liv kan styrkes. Er doktogradsstipendiat ved OsloMet hvor forskningsfelt er samarbeid mellom ungdom med funksjonsnedsettelse og sentrale profesjonsutøvere innen skole og helse- og sosialtjenester om overgangen til voksenlivet. Sentrale tema er hva ungdommene erfarer at de trenger støtte til fra disse tjenestene i overgangen til voksenlivet. I tillegg til hvordan tjenestene involverer ungdommene i samarbeidene og styrker dem i deres evne til å ta grep om denne overgangen, i tråd med egne verdier og mål. Hun er bidragsyter i boken «Generasjon Prestasjon» av Ole Jacob Madsen.

Inge Ringheim, fysioterapeut, PhD.

Han er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo, har hovedfag i bevegelsesvitenskap fra Norges idrettshøgskole. Har sin doktorgrad i helsevitenskap fra Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet innenfor kroniske ryggsmerter. I tillegg har han 20 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, klinisk erfaring innen fysikalsk medisin og rehabilitering, og bred erfaring innen testing av bevegelsesapparatet. Driver i dag med forskning innen bevegelsesvitenskap i forhold til muskelskjelett og barn/unge med CP.

Ann-Lisbeth Højberg, ergoterapeut, M.Sc.

Hun er utdannet ergoterapeut og har en Master i Social Integration. Er ansatt i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind i Aarhus. Har i 15 år arbeidet som konsulent hos personer med en neuromuskulær sykdom og har i de siste 15 år arbeidet med forsknings- og utviklingsprosjekter i relasjon til samme målgruppe. Hun har hovedsakelig hatt fokus på barn og unge.

Marion Alver, styremedlem i unge funksjonshemmede.

Hun sitter i brukerrådet til Beitostølen Helsesportssenter. Er en aktiv person som brenner for gode overganger fra ungdom til voksenlivet.

Sammenslutningen af unge med handicap V/Daglig leder Ditte Rejnholdt Rudolfsen

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) er en dansk politisk paraplyorganisasjon for og av unge med funsjonsnedsettelse. SUMHs vision er; at alle unge med funksjonsnedsettelse har mulighet til å leve det ungdomsliv, som de ønsker. Deres arbeide består først fremst i å sikre unge med funksjonsnedsettelse medinnflytelse og representasjon i samfunnet. SUMH har arbeidet med målrettet prosjektarbeid i mange år rundt tema seksualitet. ”LigeLyst” er SUMH’s platform for seksualitet og funksjonsnedsettelse, med blandt annet egen hjemmeside.

Program

 • 08.30 – 09.00: Registrering.
 • 09.00 – 09.05: Ønsker alle velkommen. Ved kursansvarlig Per Enok Baksjøberget.
 • 09.05 – 10.00: Foredrag Reidun Jahnsen, Håkon Dalen og Frode Helle. Tema: Lost in transition – om overgangen fra barn til voksen for ungdom med funksjonsnedsettelse.
 • 10.00 – 10.15: Pause, kaffe og frukt.
 • 10.15 – 10.45: Foredrag Marion Alver. Tema: Får vi «øvelseskjøre» nok før vi skal ut på veien alene? – Brukerperspektiv.
 • 10.45 – 11.30: Foredrag Inge Ringheim. Tema: Energityven – Utfordring med økt energiforbruk ved enkle hverdagsaktiviteter for unge med funksjonsnedsettelse.
 • 11.30 – 12.15: Lunsj blir servert.
 • 12.15 – 13.10: Foredrag Linn Julie Skagestad. Tema: Unge som lever med funksjonsnedsettelse og deres samarbeid med tjenesteytere i overgangen til voksenlivet – Brukerperspektiver på medvirkning, muligheter og utfordringer.
 • 13.10 – 13.20: Pause, kaffe og frukt.
 • 13.20 – 14.20: Foredrag Ann-Lisbeth Højberg. Tema: Overgangen mellom ung og voksen i Danmark – med særlig fokus på unge med en neuromuskulær diagnose.
 • 14.20 – 14.30: Pause, kaffe og frukt.
 • 14.30 – 15.25: Foredrag «Ligelyst». Ved Ditte Rejnholdt Rudolfsen. Tema: «Jeg har også lyst» – Unge,
  funksjonsnedsettelse og sex.
 • 15.25 – 15.30: Takk for nå.

Torsdag 9. mai: «Lev bedre med»

– Tverrfaglige rehabiliteringspsykologiske verktøy

Foredragsholdere

Eirik Fismen, MD, fysioterapeut.

Spesialist og overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering med videreutdanning i kognitiv- og metakognitiv terapi. Han har mange års erfaring innen fagområdet fra blant annet Beitostølen Helsesportssenter, Sunnaas rehabilitering, Montebellosenteret og Hauglandsenteret. Har også bidratt i flere publiserte artikler. Fismen er en foredragsholder som er kjent for å engasjere sine deltakere med høy faglig kvalitet. Han ønsker ikke å gi sitt publikum en fasit, men skape undring.

Graciela Rovner, PhD, fysioterapeut.

Hun har en mastergrader innen klinisk medisin, fysioterapi og psykologi og er tilknyttet Karolinska Institutet, hvor hun underviser i Anvendt Behavioral Medicine. Graciela er den første fysioterapeut som er ACBS (Association for Contextual Behavioral Science) fagfellegransket ACT-trener (Acceptance and Commitment Therapy). Hennes faglige hovedfokus er på hvordan man evaluerer, velger og fordeler pasienter med kronisk smerte i ulike rehabiliteringsprogrammer, og hvordan man skreddersyr disse programmene for å møte pasientens unike behov, også i gruppebasert rehabilitering. På den bakgrunnen har hun utviklet sin unike ACTiveRehab-modell som inkluderer både en terapeutisk metode og en organisasjonsinfrastruktur som strømlinjeformer pasient logistikk og forenkler arbeidet for personalet. Hun samarbeider internasjonalt innen forskning og metodeutvikling blant andre med ACT-grunnleggerne, og er leder av det svenske ACBS avdelingen. Graciela underviser og holder kurs og treningsworkshops innen ACT internasjonalt og er kjent som en svært inspirerende, trygg og morsom workshop leder.

Program

 • 08.30 – 09.00: Registrering.
 • 09.00 – 09.05: Ønsker alle velkommen. Ved kursansvarlig Vigdis Espolin Rosenberg.
 • 09.05 – 12.15: Foredrag Graciela Rovner. Tema: Workshop - «ACTiveRehab - Tilrettelegging av grunnleggende terapeutiske prosesser for de ulike profesjonene i rehabiliteringsteamet».
  Workshopen gir en introduksjon til ACT. Du blir kjent med hvordan ACT tilbyr verktøy for å bistå personer med rehabiliteringsbehov til å leve bedre med vedvarende funksjonstap, plager og sykdommer. Workshopen vil ta utgangspunkt i ACTiveRehab modellen. En empirisk utviklet og innovativ modell som gjør at vi kan forstå, implementere og tilpasse ACT-prosessene for de ulike profesjonene i rehabiliteringsteamet.
  Pause, kaffe og frukt etter behov.
 • 12.15 – 13.00: Lunsj blir servert.
 • 13.05 – 14.00: Foredrag Eirik Fismen. Tema: «Spiller vi mot samme mål?» om holdninger, motivasjon, verdisyn.
 • 14.00 - 14.15: Pause, kaffe og frukt.
 • 14.15 - 15.15: Foredrag forts. Eirik Fismen. Tema: «Hva gjør vi med det vi ikke kan gjøre noe med?».
 • 15.15 - 15.20: Takk for nå.

 


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.