HELSENORGE

Fem dagers veiledningsbasert mestringskurs

 

Hva er mestringskurs?

  • Dette kurset er for deg som opplever utfordringer privat eller i arbeidslivet. 
  • Kurset er diagnoseuavhengig.
  • Vi benytter veiledningsprinsipper for å bidra til økt bevisstgjøring og refleksjon omkring egen hverdag. Dette skjer gjennom gruppebasert kurs med mulighet for individuell veiledning i etterkant.

Grunntanken i mestringskurset

  • Det er nyttig å vite hvordan jeg har det, hvordan jeg vil ha det, og våge å gjøre endringer. Vi mener at alle mennesker er ekspert på eget liv, og har ressurser til å påvirke egen situasjon.

Hva vil vi oppnå med mestringskurset?

  • Hente frem og kartlegge ressurser du som deltager kan benytte i hverdagen.
  • Kartlegge ønsket situasjon og veilede på veien videre.
  • Inspirere til å se muligheter og hva du selv kan gjøre for å påvirke hverdagen på en positiv måte.

Hva skjer hos oss?

  • Kurset går over fem dager fra 09.00-13.30.
  • Mulighet for individuell veiledning i etterkant av kurset.
  • Det er egenandel knyttet til kurset. 


Fant du det du lette etter?