HELSENORGE

Født ekstremt prematurt - hva vet vi om senskader og utfordringer?

Fagseminar, 13.03.2017, Habiliteringsseksjon

Velkommen til et spennende og lærerikt fagseminar med meget dyktige foredragsholdere, oppdaterte forskningsresultater og anbefalinger om tiltak/oppfølging basert på forskning og klinisk erfaring.

Hva vet vi i dag om senskader og utfordringer hos barn født prematurt og ekstremt prematurt? Får barna den utredningen og oppfølgingen de trenger for å oppnå best mulig utvikling? Hvordan har de det i skolealder og senere? Har helsevesenet for ensidig fokus på somatisk helse?  Hva med kognitiv utvikling, mental helse, livskvalitet og sosial deltakelse?

Etter oppfordringer og gode tilbakemeldinger fra deltakerne på forrige kursdag, avholdt april 2016, har vi valgt å sette opp tilsvarende kurs våren 2017.

Når og hvor

Dato
13.03.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Tønsberg
Auditoriet
 
Arrangør
Habiliteringsseksjon
 

Invitasjon til kurset med fullt program og informasjon om foredragsholdere finner du her

Målgruppe

Fagpersoner som er involvert rundt barn i første- og andrelinjetjensten ved:

  • PPT
  • BUPA
  • Skole og SFO
  • Barnehager
  • Helsestasjoner
  • Barneavdelinger
  • Habiliteringssentre

Praktiske opplysninger

Kursavgift

500 kroner inkludert lunsj, frukt og kake. Faktura sendes ut i etterkant
NB. for PP-kontorene i Vestfold som melder på flere enn fem fagpersoner fra samme PP-tjeneste er påmeldingsavgiften 350 kroner fra og med fagperson nummer seks og oppover. 

Påmelding  

Elektronisk påmelding

Påmeldingsfrist 27. februar 2017

Kontaktperson   

Lærings- og mestringssenteret v/ Kristin E. Berthelsen
kristin.berthelsen@siv.no

Programkomité 

Barnelege Anne Elisabeth Ross Raftemo, anelro@siv.no.
Fysioterapeutspesialist Ole-Morten Skog, olskog@siv.no.
Sosionom Eva Bergh-Pedersen, eva.bergh.pedersen@siv.no.
Spesialpedagog Brit Kristiansen, brit.kristiansen@siv.no.
Pedagog Silvia Andrea Fon, silvia.andrea.fon@siv.no.


Fant du det du lette etter?