HELSENORGE

Forutsetninger for å lykkes i samhandling med barn med høytfungerende autisme i skolen

 

Sentrale tema

  • Hvordan forstå ASF i skolen? 
  • Kartlegging 
  • Positiv samhandling 
  • Tilrettelegging for læring

Innhold

Hvordan komme i posisjon til læring og lykkes i samhandling for barn med høyt fungerende autisme i skolen? Lurer du på hvordan du kan legge til rette for mestring og økt trivsel for elever med ASF kan dette kurset være aktuelt for deg. Dagskurset tar utgangspunkt i hvordan utfordringer til elever med ASF kan komme til uttrykk i skolen og hvilke forhold vi må ta hensyn for å legge til rette for mestring i skolehverdagen. Kurset bygger på viktigheten av relasjonell kompetanse i arbeidet med barn med ASF.

Foreleser: Fredrik Holmene.

Målgruppe

Ansatte i skolen som jobber med personer med høytfungerende autisme. Passer også for ansatte i spesialisthelsetjenesten, PPT, helsestasjon, psykisk helsetjeneste, rådgiverstillinger, eller andre som ønsker å lære mer ulike tilretteleggingstiltak i skolen.

Pris

Pris per person 600 kr. Pårørende/pasient: 300 kr pr person (maks 600kr per familie).


Fant du det du lette etter?