Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Midt-Norge)

Kurs , 08.11.2017-07.12.2017

Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos involverte faggrupper.

Dette er et arbeid der fagmiljøet har inngått samarbeid om å heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge. Dette er et kurs for alle som jobber innen fagfeltet kommunalt, i sykehus og i privat sektor. Kurset er godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs allmenn- og samfunnsmedisin, 19 timer, Norsk psykologforening som vedlikeholdsaktivitet, 15 timer og Norsk sykepleierforbund som meritterende, 15 timer.

Kurset går over 3 dager, inndelt i 2 + 1 dag:

Kursdag 1 og 2: 08.-09.11.2017.
Kursdag 3: 07.12.2017.

Pris: kr. 1700,-

Påmeldingsfrist 29.10.17.

Klikk her for å gå til elektronisk påmelding

Les mer om prosjektet «Fra kunnskap til handling - Overvekt og fedme hos barn og unge» her

Når og hvor

Dato
08.11.2017-07.12.2017 
Klokkeslett
 
Sted
St. Olavs Hospital, Kunnskapssenteret Trondheim
 
Kontakt
Linda Mathisen
Nasjonal kurskoordinator
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold
E-post: linda.mathisen@siv.no  
Telefon: 33 34 25 89 
Mobil: 922 28 679 
 

Program

Dag 1, onsdag 08.11.17:

 • 10.00-10.15: Velkommen. Samira Lekhal.
 • 10.15-11.00: Rolle, forebygging og behandling. Nina Misvær/Samira Lekhal.
 • 11.00-11.15: Pause med frukt.
 • 11.15-12.00: Diagnose og utredning. Pétur B. Júlíusson/Samira Lekhal.
 • 12.00-12.45: Lunsj.
 • 12.45-13.30: Diagnose og utredning. Pétur B. Júlíusson/Samira Lekhal.
 • 13.30-14.15: Riktig og balansert kosthold - introduksjon.Tove Drilen.
 • 14.15-14.30: Pause med frukt.
 • 14.30-15.00: Riktig og balansert kosthold - kartlegging og samtale. Tove Drilen.
 • 15.00-15.30: Riktig og balansert kosthold - www.kostverktoyet.no Tove Drilen.

Dag 2, torsdag 09.11.17:

 • 09.00-10.00: Meningsfull fysisk aktivitet for barn og ungdom med overvekt. Knut Løndal/Hanna F. Skjåkødegård.
 • 10.00-10.15 Pause med frukt.
 • 10.15-11.00: Meningsfull fysisk aktivitet - Motivasjon og mestring. Knut Løndal/Hanna F. Skjåkødegård.
 • 11.00-11.45: Samtalekunst - Den vanskelige førstesamtalen. Samira Lekhal.
 • 11.45-12.30: Lunsj.
 • 12.30-13.15: Samtalekunst - Motiverende samtale. Samira Lekhal.
 • 13.15-13.30: Pause med frukt.
 • 13.30-15.00: Samtalekunst - Atferdsendring. Samira Lekhal.
 • 15.00-15.15: Oppsummering. Samira Lekhal.

Dag 3, torsdag 07.12.17:

 • 10.00-10.15: Velkommen – plan for dagen. Samira Lekhal.
 • 10.15-11.15: Samtalekunst – Familiedynamikk, familiebasert atferdsterapi og behandling av forstyrret spiseatferd. Yngvild S. Danieldsen.
 • 11.15-11.30: Pause med frukt.
 • 11.30-12.30: Samtalekunst – Familiedynamikk, familiebasert atferdsterapi og behandling av forstyrret spiseatferd forts. Samira Lekhal.
 • 12.30-13.15: Lunsj.
 • 13.15-14.15: Egne erfaringer – presentasjon av analyse fra egen arbeidsplass. Kasuistikk og veiledning i plenum. Ledes av Samira Lekhal/Pétur B. Júlíusson.
 • 14.15-14.30: Pause med frukt.
 • 14.30-15.15: Egne erfaringer – presentasjon av analyse fra egen arbeidsplass. Kasuistikk og veiledning i plenum. Ledes av Samira Lekhal/Pétur B. Júlíusson.
 • 15.15-15.30: Oppsummering/ta med hjem-budskap. Samira Lekhal.
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.