HELSENORGE

Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Midt-Norge)

Kurs, 11.09.2018-12.09.2018

Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos involverte faggrupper.

Dette er et arbeid der fagmiljøet har inngått samarbeid om å heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge og det har hittil blitt kurset 700 helsepersonell gjennom dette arbeidet.
Et relevant kurs for alle som jobber innen fagfeltet.

Kurset går over to dager:

Kursdag 1: tirsdag 11.09.18, kl. 10.00-17.00.
Kursdag 2: onsdag 12.09.18, kl. 09.00-1600.

Pris: kr. 1900,- inkludert mat begge dager

Påmeldingsfrist 03.09.18.

Klikk her for å gå til elektronisk påmelding

Les mer om prosjektet «Fra kunnskap til handling - Overvekt og fedme hos barn og unge» her

Når og hvor

Dato
11.09.2018-12.09.2018 
Klokkeslett
Sted
Kunnskapssenteret, KA11
St. Olavs Hospital, Olav Kyrres gate 17, Trondheim
 
Kontaktinformasjon
Linda Mathisen
Prosjekt- og forskningskoordinator
Nasjonal kurskoordinator
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold
E-post: linda.mathisen@siv.no
Telefon: 33 34 25 89
Mobil: 92 22 86 79
 

Dag 1, tirsdag 11.09.18:

 • 10.00-10.25: Registrering
 • 10.25-10.30: Velkommen. Samira Lekhal.
 • 10.30-11.15: Rolle, forebygging og behandling. Nina Misvær.
 • 11.15-11.45: Diagnose og utredning. Samira Lekhal.
 • 11.45-12.00: Pause med frukt.
 • 12.00-12.45: Diagnose og utredning. Samira Lekhal.
 • 12.45-13.15: Lunsj.
 • 13.15-13.40: Riktig og balansert kosthold – Anbefalt kosthold til barn med overvekt og fedme. Tove Drilen.
 • 13.40-14.05: Riktig og balansert kosthold – www.kostverktoyet.no. Tove Drilen.
 • 14.05-14.50: Riktig og balansert kosthold – Kasuistikker med bruk av Kostverktøyet. Tove Drilen.
 • 14.50-15.00: Pause med frukt.
 • 15.00-16.00: Meningsfull fysisk aktivitet for barn og ungdom med overvekt. Hanna F. Skjåkødegård.
 • 16.00-17.00: Meningsfull fysisk aktivitet - Motivasjon og mestring.
  Knut Løndal.

Dag 2, onsdag 12.09.18:

 • 09.00-10.00: Samtalekunst – Familiedynamikk, familiebasert atferdsterapi og behandling av forstyrret spiseatferd. Samira Lekhal/Yngvild S. Danieldsen.
 • 10.00-10.15: Pause med frukt.
 • 10.15-11.15: Samtalekunst – Familiedynamikk, familiebasert atferdsterapi og behandling av forstyrret spiseatferd. Samira Lekhal/Yngvild S. Danieldsen.
 • 11.15-11.45: Samtalekunst - Den vanskelige førstesamtalen. Samira Lekhal.
 • 11.45-12.15: Lunsj.
 • 12.15-14.00: Samtalekunst - Motiverende samtale og atferdsendring. Samira Lekhal.
 • 14.00-14.15: Pause med frukt.
 • 14.15-15.45: Egne erfaringer – presentasjon av analyse fra egen arbeidsplass. Kasuistikk og veiledning i plenum. Ledes av Samira Lekhal.
 • 15.45-16.00: Oppsummering/ta med hjem-budskap. Samira Lekhal.

Fant du det du lette etter?