Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Sør-Øst)

Kurs , 16.08.2017-14.09.2017

Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos involverte faggrupper.

Dette er et arbeid der fagmiljøet har inngått samarbeid om å heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge. Dette er et kurs for alle som jobber innen fagfeltet kommunalt, i sykehus og i privat sektor. Kurset er godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs allmenn- og samfunnsmedisin, 19 timer, Norsk psykologforening som vedlikeholdsaktivitet, 15 timer og Norsk sykepleierforbund som meritterende, 15 timer.

Kurset går over 3 dager, inndelt i 2 + 1 dag:

Del 1: Onsdag 16.08.17. kl. 10.00-15.30 og torsdag 17.08.17. kl. 09.00-15.30.
Del 2: Torsdag 14.09.17. kl. 10.00-15.30.

Fullt program finner du lenger ned på denne siden.

Pris: kr. 1700,-

Klikk her for elektronisk påmelding

Les mer om prosjektet «Fra kunnskap til handling - Overvekt og fedme hos barn og unge» her

Når og hvor

Dato
16.08.2017-14.09.2017 
Klokkeslett
 
Sted
Helsedirektoratet, Universitetsgaten 2, Oslo
 
Kontakt
Linda Mathisen
Nasjonal kurskoordinator
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold
E-post: linda.mathisen@siv.no 
Telefon: 33 34 25 89
Mobil: 922 28 679
 

Program

Dag 1, onsdag 16.08.17:

 • 10.00-10.15: Velkommen - v/Samira Lekhal.
 • 10.15-11.00: Rolle, forebygging og behandling - v/Samira Lekhal.
 • 11.00-11.15: Pause med frukt.
 • 11.15-12.00: Diagnose og utredning - v/Rønnaug A. Ødegård.
 • 12.00-12.45: Lunsj.
 • 12.45-13.30: Diagnose og utredning - v/Petur B. Juliusson/Rønnaug A. Ødegård/Samira Lekhal.
 • 13.30-14.15: Riktig og balansert kosthold: introduksjon - v/ Rønnaug A. Ødegård /Tove Drilen.
 • 14.15-14.30: Pause med frukt.
 • 14.30-15.00: Riktig og balansert kosthold: kartlegging og samtale - v/Tove Drilen.
 • 15.00-15.30: Riktig og balansert kosthold: www.kostverktoyet.no - v/Tove Drilen.

Dag 2, torsdag 17.08.17:

 • 09.00-10.00: Meningsfull fysisk aktivitet for barn og ungdom med overvekt - v/Knut Løndal/Hanna F. Skjåkødegård.
 • 10.00-10.15: Pause med frukt.
 • 10.15-11.00: Meningsfull fysisk aktivitet: motivasjon og mestring - v/Knut Løndal/Hanna F. Skjåkødegård.
 • 11.00-11.45: Samtalekunst: den vanskelige førstesamtalen - v/Samira Lekhal.
 • 11.45-12.30: Lunsj.
 • 12.30-13.15: Samtalekunst: motiverende samtale - v/Samira Lekhal.
 • 13.15-13.30: Pause med frukt.
 • 13.30-15.15: Samtalekunst: atferdsendring - v/Samira Lekhal.
 • 15.15-15.30: Oppsummering - v/Samira Lekhal.

Dag 3, torsdag 14.09.17:

 • 10.00-10.15: Velkommen, plan for dagen - v/Samira Lekhal.
 • 10.15-11.15: Samtalekunst: familiedynamikk, familiebasert atferdsterapi og behandling av forstyrret spiseatferd - v/Yngvild S. Danielsen.
 • 11.15-11.30: Pause med frukt.
 • 11.30-12.30: Samtalekunst – Familiedynamikk, familiebasert atferdsterapi og behandling av forstyrret spiseatferd forts. v/Yngvild S. Danielsen.
 • 12.30-13.15: Lunsj.
 • 13.15-14.15: Egne erfaringer – presentasjon av analyse fra egen arbeidsplass. Kasuistikk og veiledning i plenum. v/Ledes av Samira Lekhal og Rønnhaug A. Ødegård.
 • 14.15-14.30: Pause med frukt.
 • 14.30-15.15: Egne erfaringer – presentasjon av analyse fra egen arbeidsplass. Kasuistikk og veiledning i plenum. v/Ledes av Samira Lekhal og Rønnhaug A. Ødegård.
 • 15.15-15.30: Oppsummering/ta med hjem-budskap - v/Samira Lekhal.

 

 

 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.