Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Vest)

Kurs, 16.01.2018-14.02.2018

Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos involverte faggrupper.

Dette er et arbeid der fagmiljøet har inngått samarbeid om å heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge. Dette er et kurs for alle som jobber innen fagfeltet kommunalt, i sykehus og i privat sektor. Kurset er godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs allmenn- og samfunnsmedisin, 19 timer, Norsk psykologforening som vedlikeholdsaktivitet, 15 timer og Norsk sykepleierforbund som meritterende, 15 timer.

Kurset går over 3 dager, inndelt i 2 + 1 dag:

Kursdag 1 og 2: 16.-17.01.2018
Kursdag 3: 14.02.2018

Program blir lagt ut her når det er klart.

Påmeldingslink kommer i løpet av november 2017.

Les mer om prosjektet «Fra kunnskap til handling - Overvekt og fedme hos barn og unge» her

Når og hvor

Dato
16.01.2018-14.02.2018 
Klokkeslett
 
Sted
Haukeland
 
Kontakt
Linda Mathisen
Nasjonal kurskoordinator
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold
E-post: linda.mathisen@siv.no  
Telefon: 33 34 25 89
Mobil: 922 28 679