Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Vest)

Kurs , 06.02.2019-07.02.2019

Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos involverte faggrupper.

Dette er et arbeid der fagmiljøet har inngått samarbeid om å heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge og det har hittil blitt kurset ca 750 helsepersonell gjennom dette arbeidet. Et kurs for alle som jobber innen fagfeltet. Kurset er forhåndsgodkjent av Norsk sykepleierforbund (meritterende 13 timer), Norsk psykologforening (vedlikeholdsaktivitet 13 timer) og Den norske legeforening (valgfritt kurs allmennmedisin og samfunnsmedisin 14 timer).

Kurset går over to dager:

 • Dag 1: Onsdag 06.02.19. Kl. 10.00-17.00
 • Dag 2: Torsdag 07.02.19. Kl. 09.00-16.00

Sted:

Auditorium BUS1 – HUS – Barne- og ungdomssjukehuset, Haukelandsbakken 15

Påmeldingsfrist 30.01.2019.
Pris kr. 1900,-

Gå til elektronisk påmelding

Les mer om prosjektet «Fra kunnskap til handling - Overvekt og fedme hos barn og unge» her

Når og hvor

Dato
06.02.2019-07.02.2019 
Klokkeslett
Sted
Auditorium BUS1 – HUS – Barne- og ungdomssjukehuset, Haukelandsbakken 15
 
Kontakt
Linda Mathisen
Prosjekt- og forskningskoordinator
Nasjonal kurskoordinator
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold
E-post: linda.mathisen@siv.no
Telefon: 33 34 25 89
Mobil: 922 28 679 
 

Program

Dag 1, onsdag 28.11.18:

 • 10.00-10.25 :Registrering 
 • 10.25-10.30: Velkommen. Samira Lekhal.
 • 10.30-11.15: Rolle, forebygging og behandling. Nina Misvær.
 • 11.15-11.45: Diagnose og utredning. Samira Lekhal/Petur Juliusson.
 • 11.45-12.00: Pause med frukt.
 • 12.00-12.45: Diagnose og utredning. Samira Lekhal/Petur Juliusson.
 • 12.45-13.15: Lunsj. 
 • 13.15-13.40: Riktig og balansert kosthold – Anbefalt kosthold til barn med overvekt og fedme. Tove Drilen.
 • 13.40-14.05: Riktig og balansert kosthold – www.kostverktoyet.no.
  Tove Drilen.
 • 14.05-14.50: Riktig og balansert kosthold – Kasuistikker med bruk av Kostverktøyet. Tove Drilen.
 • 14.50-15.00: Pause med frukt.
 • 15.00-16.00: Meningsfull fysisk aktivitet for barn og ungdom med overvekt. Hanna F. Skjåkødegård.
 • 16.00-17.00: Meningsfull fysisk aktivitet - Motivasjon og mestring. Knut Løndal.

Dag 2, torsdag 29.11.18:

 • 09.00-10.00: Samtalekunst – Familiedynamikk, familiebasert atferdsterapi og behandling av forstyrret spiseatferd. Samira Lekhal/Yngvild S. Danieldsen.
 • 10.00-10.15: Pause med frukt. 
 • 10.15-11.15: Samtalekunst – Familiedynamikk, familiebasert atferdsterapi og behandling av forstyrret spiseatferd. Samira Lekhal/Yngvild S. Danieldsen.
 • 11.15-11.45: Samtalekunst - Den vanskelige førstesamtalen. Samira Lekhal.
 • 11.45-12.15: Lunsj.
 • 12.15-14.00: Samtalekunst - Motiverende samtale og atferdsendring. Samira Lekhal.
 • 14.00-14.15: Pause med frukt. 
 • 14.15-15.45: Egne erfaringer – presentasjon av analyse fra egen arbeidsplass. Kasuistikk og veiledning i plenum. Ledes av Samira Lekhal.
 • 15.45-16.00: Oppsummering/ta med hjem-budskap. Samira Lekhal. 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.