HELSENORGE

Fag- og forskningsdagen 2023

Tema for årets fag- og forskningsdag er fremtidens sykepleie – Hva betyr det for deg? Hva kan sykepleiere, pasienter og samfunnet forberede seg på, og hva kan vi forvente oss i fremtiden?
Velkommen til fag- og forskningsdagen for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst 11. mai 2023. En dag med faglig påfyll og kunnskapsdeling for sykepleiere i utdanningsinstitusjoner, spesialist- og kommunehelsetjeneste. 


Invitasjon til innsending av abstrakt

 

Tema for konferansen er fremtidens sykepleie – hva betyr det for deg?

  • Hva kan sykepleiere, pasienter og samfunnet forberede seg på, og hva kan vi forvente oss i fremtiden? 
  • Hvor går utviklingen og hva bør vi ta med oss fra fortiden?

Målgruppe

Sykepleiere og sykepleieledere ved:
  • Helseforetak
  • Kommunehelsetjenesten
  • Utdanningsinstitusjoner

Hensikten med fagdagen

  • Synliggjøre klinisk sykepleie
  • Stimulere til dokumentasjon og presentasjon av klinisk praksis
  • Presentere fag- og forskningsprosjekter fra sykepleietjenesten

Abstrakt

Har du lyst til å presentere resultater fra prosjektet ditt, enten muntlig eller på poster, må du på forhånd sende inn et abstrakt (maks 300 ord).

Abstraktet fylles ut i denne malen og sendes innen 17.02.23 til 

Klikk bort eventuelle innlogginger og beskjeder du måtte få opp! Du vil da komme inn i word-malen.

Det er ingen begrensinger for tema. Alle innsendte abstrakter vil bli vurdert av hovedkomiteen for fag- og forskningsdagen i Helse Sør-Øst, bestående av representanter fra alle foretak i HSØ. Blir ditt bidrag valgt ut vil du få informasjon om hvilket format du skal bruke for å presentere på konferansen

Muntlig presentasjon og poster

Det vil være to ulike typer parallellsesjoner for prosjektene. Presentasjonstiden blir på 12 minutt. 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål – ta kontakt med Linn Nordbø ved sykehuset i Vestfold 

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Program

Program 11. mai
08.15-08.45:
Oppmøte og registrering av påmeldte, kaffe og frokost
08.45-09.00:
Velkommen til fag- og forskningsdagen for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst v/ Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn Jacobsen
09.00-09.20:
Hilsen fra Norsk sykepleieforbund v/ Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i NSF
09.20-09.50:
Kommunikasjon og teknologi v/ Lena Heyn, professor i helse og teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge
09.50-10.15:
Å være pårørende – verdifullt og vanskelig v/ Siri Tønnessen, professor i sykepleie, Universitetet i Sørøst-Norge 
10.15-10.30:
Pause – kaffe, te og pausemat
10.30-11.00:
Sykepleie i fremtiden – hva blir det av omsorgen? v/ Per Nortvedt, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
11.00-11.30:
Et lærende sykehus – utvikling etter Magnet-modellen v/ Monica Bukkøy Kjetland, prosjektleder, og Tone Ikdahl, administrerende direktør, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
11.30-13.00:

Lunsj
13.00-15.10:
Parallelle sesjoner – presentasjon av abstrakts:


Å arbeide på nye måter – spørreverktøy og digitalisering av tilbud 

Sykepleiestudenter - nye måter for læringVeiledet internettbehandling for problematisk alkoholforbruk SIV, v/ Elin Katrine Vestly
Kick start in nursing home – a model for active learning in clinical placement – et samarbeidsprosjekt mellom utdanningsinstitusjoner i HSØ, v/ Kirsten Eika Amsrud


Erfaring fra pilotering av digitale pasientforløp for pasienter med humant immunsviktvirus(HIV) – en kvalitativ studie UIA, v/ Hege Marie Johansen
Hvilken betydning har utveksling i studietiden hatt for sykepleiere i ettertid?, UIA, v/Berit Johannesen


Informasjon til deg som skal få hofte- eller kneprotese ved Lovisenberg Diakonale Sykehus - utvikling av en digital pasientskole, v/ Lise Larsen
Kliniske instruktører kan styrke sykepleierstudentens læring i praksis, USN, v/ Kari Knudsen Langeland

Validering av et kort spørreverktøy for fange opp vanskelige barndomsopplevelser/-traumer, Sørlandet Sykehus, v/ Johan-Kåre Vederhus
Praksisprosjektet – organisering av praksisstudier for sykepleiestudenter i Helse Sør-Øst – et samarbeidsprosjekt NSF, SSHF, SØHF, HSØ, v/ Annelie Johansen

Samhandling og oppgavedeling – på en ny måte 


Sykepleiere – gamle og nye utfordringerSamarbeid mellom avanserte kliniske sykepleiere og fastleger i hjemmesykepleien – USN og Drammen kommune, v/ Lene Apenes Kjær
Dobbeltkontroll av legemidler - et kvalitetsforbedringsarbeid på intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold, v/Anne Karine Østbye Roos


Retningslinjer for palliasjon i livets sluttfase – et samarbeid mellom Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg Diakonale Sykehus, v/ Vibeke Mathiesen og Liv Inger Stokvold


En observasjonsstudie om basalt smittevern i akuttmottak – USN/Drammen sykehus, v/ Heidi Solum Hermansen 


117 oppgaver til deling i medisinsk sengepost, Sykehuset i Elverum, v/ Kristin Wollan
Intensivsykepleieres erfaring med mestring av arbeidsrelatert stress – en kvalitativ deskriptiv pilotstudie, Oslo Met, v/ Marte Kristoffersen 

Pilotering og implementering av forløp for skrøpelige eldre ved Sykehuset i Vestfold, v/ Elin Saga
Sykepleieres erfaringer med etniske minoritetspasienter på sykehus, UIA, v/ Tariq Alkhaled 
15.10-15.30:
Pause - kaffe, te og pausemat
15.30-16.15:
Norsk helseberedskap: Hva lærte vi av pandemien, og hvor går veien videre? v/ Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, leder helsedirektoratets evalueringsprogram for pandemier og helsekriser mot år 2040
16.15-16.30:
Oppsummering og presentasjon av neste års arrangør

Foreløpig program, endringer kan forekomme.

Konferansen finner sted på Sandefjord Park hotell.


Foredragsholdere

Bilde med tekst som forteller om foredragsholdere og tema

Presentasjon av foredragsholdere


Hva lærte vi av pandemien, og hvor går veien videre?
Espen Nakstad.jpg

Espen Rostrup Nakstad har bakgrunn som sykehuslege og ble engasjert som assisterende helsedirektør under pandemien. Han leder for tiden helsedirektoratets evalueringsprogram for pandemier og helsekriser mot år 2040.Sykepleie i fremtiden – hva blir det av omsorgen?
Per Nortvedt.jpg

Per Nortvedt er spesialsykepleier, anestesi, phd i omsorgsetikk, professor emeritus i medisinsk etikk. Skrevet mange lærebøker og artikler om sykepleietenkning og etikk i sykepleien, siste, " Omtanke - innføring i sykepleieetikk" Gyldendal Akademisk 3. utg. 2020.


Et lærende sykehus – utvikling etter Magnet-modellen
Monica Kjetland.jpg

Monica Bukkøy Kjetland er ansatt på Lovisenberg Diakonale Sykehus som prosjektleder for prosjektet «Lovisenberg – Et lærende sykehus». Hun er sykepleier med master i klinisk sykepleie og har arbeidserfaring fra medisinsk sengepost og poliklinikk, både som klinisk sykepleier og som leder. 


Tone Ikdahl.jpg

Tone Ikdahl er administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun har faglig bakgrunn som onkolog på Ullevål og Radiumhospitalet, en doktorgrad i molekylær kreftgenetikk fra Institutt for kreftforskning og en master i ledelse fra BI. Tone var viseadministrerende direktør på Ahus før hun kom til Lovisenberg i 2017.


Å være pårørende – verdifullt og vanskelig
Siri Tønnessen.jpg

Siri Tønnessen er professor i sykepleie ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge og leder av forskningsgruppen USN EldreForsk. Tønnessens forskningsområder har grunnleggende sykepleie til pasienter og pårørende i helse- og omsorgstjenester som omdreiningspunkt med fokus på pårørendes rolle og ansvar, sykepleiefaglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, organisasjon/ledelse og helsetjenesteforskning samt etikk og prioriteringer.
Hilsen fra Norsk sykepleieforbund
Lill Sverresdatter Larsen.jpg

Lill Sverresdatter Larsen er utdannet sykepleier, har master i helsefag og doktorgrad i helsevitenskap. Hun ble valgt til leder av Norsk Sykepleierforbund i 2019.
Kommunikasjon og teknologi
Lena Heyn.jpg

Lena Heyn er utdannet sykepleier og professor i helse og teknologi. Hun underviser i kommunikasjon på ulike studieprogram og forsker på kommunikasjon med og uten bruk av teknologi. Heyn er leder for Senter for Helse og Teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge der hun også forsker på digitale løsninger i utdanningen. 


Bildet viser en person som balanserer på to stokker

Fant du det du lette etter?