HELSENORGE

Geriatriseminar

Fagseminar, 07.02.2018, Nasjonalt senter for aldring og helse

Velkommen til Geriatriseminar Vestfold 2018.

Geriatriseminaret er et faglig samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, NSF faggruppe for geriatri og demens Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold(USHT-V), Fylkesmannen i Vestfold og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Målgruppe

Seminaret passer for sykepleiere, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Godkjenninger

Seminaret søkes godkjent til spesialitetene i klinisk sykepleie, ergoterapi og til klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Andre yrkesgrupper må søke eget forbund.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 31. januar 2018.
Pris: 800,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te).

Gå til elektronisk påmelding

Når og hvor

Dato
07.02.2018 
Klokkeslett
08:30-15:15
Sted
Høgskolen i Sør-Øst Norge
Campus Bakkenteigen
Rom C1-33
 
Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse
 
Mer informasjon
post@aldringoghelse.no  

Parkering

Gratis parkering. Deltakere oppfordres til samkjøring/bruke buss.

Slik kommer du deg til Bakkenteigen

Program

  • Kl. 08.00-08.30: Registrering.
  • Kl. 08.30-08.45: Fylkeslege Henning Mørland innleder.
  • Kl. 08.45-10.00: Multisyke eldre i fare for subakutt og akutt funksjonssvikt, v/ Gro Næss, sykepleier/høgskolelektor og doktorgradsstipendiat, Høgskolen Sørøst-Norge.
  • Kl. 10.00-10-15: Pause m/frukt.
  • Kl. 10.15-11.30: Akutt syke eldre – Vestfoldprosjektet, v/ Marte Wang Hansen, PhD stipendiat, seksjonsoverlege, geriatrisk seksjon Sykehuset i Vestfold.
  • Kl. 11.30-12.15: Enkel lunsj.
  • Kl. 12.15-12.30: Underholdningsinnslag.
  • Kl. 12.30-13.45: Vold mot eldre - utsatthet, demografi og helse. Resultater fra den første nasjonale forekomststudien, v/ Astrid Sandmoe, sykepleier/forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
  • Kl. 13.45-14.00: Pause.
  • Kl. 14.00-15.15: Delirium – diagnostikk og håndtering, v/ Maria Krogseth, lege PhD, Oslo Universitetssykehus.

Fant du det du lette etter?