HELSENORGE

Hva er viktig for deg?-dagen

Sykehuset i Vestfold markerer den internasjonale Hva er viktig for deg-dagen hvert år. I 2022 markeres dagen 9. juni.

Denne dagen skal minne oss om hvor viktig det er å stille spørsmålet «hva er viktig for deg?» til alle pasienter hver dag – hele året.

SiV benytter også denne dagen til å gå ut blant pasienter og besøkende for å hente inn innspill til hva som er viktig for brukere i forbedringsarbeid.

Illustrasjon av mann og kvinne

Kulturendring i helsetjenesten

Hva er viktig for deg?-satsningen er en kulturendring i helsetjenesten, som FHI og KS har introdusert i Norge. Endringen går ut på å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?».

Ved å stille det åpne spørsmålet «hva er viktig for deg?» kan du kartlegge hva pasienten virkelig trenger, ønsker og håper på.

Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen. Vi må se bak diagnosene, spørre, lytte og handle ut fra hva som er viktig for den det gjelder. Hva er viktig for deg bidrar til å:

  • gi mer virksom behandling og en bedre hverdag
  • bli enda flinkere til å få innsikt i pasientenes ønsker og behov
  • unngå misforståelser og forebygge pasientskaderFant du det du lette etter?