HELSENORGE

Hvordan øke bruk av digital teknologi i behandling?

Velkommen til nasjonal nettverkssamling for ledere om digitale helsetjenester Oslo, 19. – 20. oktober 2023.

Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold, Helse Bergen og St. Olavs Hospital arrangerer nasjonal nettverkssamling for ledere i spesialisthelsetjenesten om digitale helsetjenester. Vi inviterer til årets nasjonale nettverkssamling for ledere i Oslo på Scandic Solli, 19. – 20. oktober 2023.

Målgruppe:

 • Ledere
 • Fagfolk
 • Helsepersonell
 
Program
  Torsdag, 19. oktober  
Tidspunkt Tema Foreleser
10:00 – 10:15Åpning av konferansen Navn kommer Helsedirektoratet
10:15 – 10:45Overordnet innledning Navn kommer Direktoratet for e-Helse
10:45 – 11:15Utfordringer og samarbeid om utvikling av digitale helsetjenester Navn kommer Helse Sør-Øst
11:15 – 11:35Pause  
11:35 – 12:30Helseplattformen, erfaringer og mulighetsrom innenfor psykisk helsevern Liv Sigrun Sættem Engvik, seksjonssjef/psykologspesialist og Lise Tidemann Veium, seksjonsleder/psykologspesialist, St Olavs Hospital
12:20 – 13:00

Brukererfaringer

 • Assistert selvhjelp
 • Digital behandling

Ingunn Langsrud, brukerrådgiver DPS Vestfold

Mira Susan Hagelund

13:00 – 14:00Lunsj  
14:00 – 15:10Korte presentasjoner - nye behandlingsprogram/konsepter Navn kommer
15:10 – 15:50Implementering av eMeistring og kostnad per pasient – en sammenligning av fire helseforetakVidar Halsteinli, forsker, og Jørn Heggedal, forsker, Regional Center for Health Care Improvement (RSHU), St Olavs Hospital
15:50 – 16:00 Oppsummering dag 1 
 
19:00Konferansemiddag  
 
  Fredag, 20. oktober 
08:30 – 10:00Korte presentasjoner - nye behandlingsprogram/konsepter Navn kommer
10:00 – 10:20Pause  
10:20 – 11:20Implementering, «Hva oppleves som barrierer i implementering av digital behandling»

Beate Standal, stipendiat

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

11:20 – 12:30Utsjekk og Lunsj 
12:30 – 13:00

Erfaringsutveksling

Hvordan bistå i klinikk og dele materiale, i stedet for å konkurrere om pasientene?

Reidar Nævdal, psykologspesialist/leder interregionalt kompetansenettverk for eMeistring
13:00 – 13:40Organisering av tjenestetilbud - Mage-/tarmskolen i Bergen, nasjonal behandling?Birgitte Berentsen, PhD, Daglig leder, Forsker Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer
 Pause  
13:55 – 14:40

Paneldebatt ledere

Hvorfor og hvordan øke bruk av digital teknologi i behandling?

Navn kommer
14:40 – 14:50Oppsummering av konferansen  
14:50 – 15:00Neste år i TrondheimLiv Sigrun Sættem Engvik, seksjonssjef/psykologspesialist St Olavs Hospital

Konferansen vil ha fokus på:

Erfaringsutveksling, forskning og utvikling av nettbasert behandling, i tillegg til samarbeid rundt deling og kvalitetssikring av nye og eksisterende behandlingsprogrammer.>

 • Utfordringer og samarbeid om utvikling av digitale helsetjenester
 • Implementering
 • Presentasjoner av forskningsprosjekter og nye behandlingsprogram
 • Erfaringer fra innføring av Helseplattformen
 • Brukererfaringer og erfaringsutveksling 
 • Samtidighetskonflikter 

Har du innspill til tema på konferansen?

Innspill, ønsker om tema på konferansen, kan sendes til elin.katrine.vestly@siv.no

Programkomiteen består av:

 • Reidar Nævdal, Helse Bergen/Interregionalt kompetansenettverk 
 • Liv Sigrun Sættem Engvik og Lise Tidemann Veium, St Olavs Hospital 
 • Arne Repål og Elin Katrine Vestly Sykehuset i Vestfold

Digital teknologi gir oss økt fleksibilitet i forebygging og behandling i helsetjenestene

Veiledet internettbehandling er metodevurdert av Folkehelseinstituttet. Forskning viser at veiledet internettbehandling er et godt behandlingstilbud som kan øke tilgangen på behandling, og bidra til at vi kan nå flere med de ressursene vi har til rådighet. På bakgrunn av metodevurderingen ble behandlingsmetoden godkjent til bruk av beslutningsforumet i Helsedirektoratet i 2019. 

Nasjonal helse og sykehusplan (2020 -2023) peker på de muligheter som ligger i bruk av digital teknologi for utvikling av fremtidens helsetjenester. Nasjonal e-helsestrategi er helse- og omsorgssektorens felles strategi for digitalisering, og skal bidra til overordnede prioriteringer og økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge. 

For å lykkes med dette er et tett samarbeid mellom ledelse, fag, teknologi og brukere helt avgjørende. Etablering av det nasjonale ledernettverket for nettbasert behandling, er et tiltak for å realisere et slikt samarbeid.

I 2022 ble den første nasjonale nettverkskonferansen for ledere om eMeistring og annen nettbasert behandling avholdt i Bergen. Rundt 60 deltakere hadde møtt frem, blant dem også representanter fra Sverige og Danmark. Bakgrunnen for samlingen var behovet for å kvalitetssikre og videreutvikle digitale tjenestetilbud gjennom en tydelig ledelsesforankring. 

Tilbakemelding fra deltakere på konferansen i Bergen var svært positiv, og det var ønske om å gjøre konferansen til en årlig foreteelse. 

 

Gå rett til påmeldingslenke

QR kode til påmeldingFant du det du lette etter?