IBS-kurs

Kurs, 10.10.2017, Lærings- og mestringssenter

Et tilbud til deg som har irritabel tarm-syndrom og dine pårørende.

Målgruppe:

Du som har IBS (irritabel tarm-syndrom) og dine pårørende.

Målsetting: 

Målet med kurset er at du som har IBS skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon kan bidra til dette. I tillegg til forelesninger vil det blir anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger.

Kursinnhold:

  • medisinsk behandling
  • sykdomsforståelse, anatomi, myter og sannheter
  • brukererfaring
  • kostveiledning
  • mestringsstrategier
  • presentasjon av Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer 

Når og hvor

Dato
10.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:15 
Sted
Solvang, Tønsberg
Habiliteringssenteret, bygg A
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenter
Kurset er utarbeidet av Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset i Vestfold i samarbeid med poliklinikk for fordøyelsessykdommer og Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Vestfold lokallag. 
Mer informasjon
LMS@siv.no  

Påmelding/mer informasjon:

Læring og mestringssenteret tlf: 33 30 82 10 / 33 30 82 84.
E-post: LMS@siv.no

Påmeldingsfrist 26. september 2017. Begrenset antall plasser.

Kursavgift: 

Èn egenandel, pt 345,-
Gratis for pårørende.

Det serveres kaffe/te og  enkel lunsj.

Henvisning:

Henvisning fra lege er kun nødvendig hvis du ikke er behandlet for IBS ved Sykehuset i Vestfold.