HELSENORGE

Illness Management And Recovery (IMR) - Individuell mestring og tilfriskning

Kurs, 31.01.2018

Et behandlingsprogram for pasienter med alvorlig psykisk lidelse i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold inviterer til kurs.

IMR er et standardisert kunnskapsbasert behandlingsprogram som skal hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser til å utvikle personlige strategier for å mestre eget liv. Metoden fremhever læring om psykiske lidelser for å kunne ta informerte beslutninger om egen behandling, samt å hjelpe personer til å sette seg personlige mål og finne strategier for å oppnå disse i hverdagen.

Målgruppe:

Leger, psykologer og høyskoleutdannet ansatte som arbeider med personer med alvorlig psykisk lidelse med eller uten ruslidelse i psykisk helsevern og TSB i spesialisthelsetjenesten og førstelinjen.
Helsepersonell som bruker, eller ønsker å ta i bruk, IMR i sin kliniske hverdag i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Kurset søkes godkjent som tellende kurstimer hos Den norske legeforening og Norsk psykologforening.

Når og hvor

Dato
31.01.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Quality Hotel Klubben, Nedre Langgate 49, Tønsberg
 

Kursavgift

Kr. 1 000,-

Påmelding

Innen 15. Januar 2018

Gå til elektronisk påmelding

Kontaktpersoner

Irmeli R. Øistad, fagsjef ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF eller Anca M. Yttri, spesialrådgiver.

Om foreleserne

Susan Gingerich er kliniker og konsulent med over 20 års erfaring i arbeid med alvorlig psykisk lidelse og pårørendearbeid. Hun driver egen privatpraksis i Philadelphia.

Kim T. Mueser er Executive Director for Center for Psychiatric Rehabilitation og professor hos Department of Occupational Therapy ved Boston University. Han er forfatter og medforfatter av en rekke bøker og artikler innen fagfeltet, da med spesielt fokus på psykiatrisk rehabilitering med alvorlig psykisk lidelse og integrert behandling av rus og psykisk lidelse.

Susan Gingerich og Kim Mueser var begge sentrale I utviklingen av IMR-metodikken, og vi er glade for å kunne ønske dem velkommen til å undervise her I Vestfold.

Program

Kl. 09.00: Velkommen v/fagsjef KPR, Irmeli R. Øistad.

Kl. 09.10-11.30: IMR som behandlingsmetode for pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Temaer som blir fokusert på i foredragene:

 • Hvorfor er IMTR en anbefalt behandlingsmetode.
 • IMR som behandling for pasienter i ulike sykdomsfaser, fra akutt tilstand med behov for døgninnleggelse, korttids døgnbehandling til poliklinisk behandling.
 • Behandling med IMR i primærhelsetjenesten.
 • Hvem kan nyttiggjøre seg IMR behandling og er det pasienter som ikke bør tilbys IMR.  

Kl. 11.30-12.30: Lunsj.

Kl. 12.30-15.30: Kliniske utfordringer med bruk av IMR / Clinical challenges of IMR:

 • Hvordan sette gode og realistiske mål.
 • Behandling med IMR ambulant og i primærhelsetjenesten.
 • Behandling med IMR for pasienter med høyt symptomtrykk eller med samtidig psykisk lidelse og rusavhengighet.
 • Hvordan kan behandling med IMR være en helhetlig integrert behandling i ulike sykdomsfaser og i pasientforløpstenkning.

Godkjenninger:

 • Den norske legeforening
  Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
  Psykiatri: godkjennes med 6 timer for spesialistenes etterutdanning.
 • Norsk psykologforening
  Godkjennes som 6 timers vedlikeholdsaktivitet


Fant du det du lette etter?