Introduksjonskurs om dynamiske kommunikasjonsbøker, PODD

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 27.09.2017-28.09.2017

To dagers introduksjonskurs om dynamiske kommunikasjonsbøker, PODD
(Pragmatisk Organiserte Dynamiske Display).

Onsdag 27. september og torsdag 28. september 2017, kl. 0900 – 1500.

Målgruppe og innhold: 

Kurset er beregnet for alle som ønsker en innføring i PODD. Kurset egner seg både som en innføring for å få mer oversikt over hvilke løsninger som finnes og for nettverket rundt brukere som har bestemt seg for hvilken PODD løsning de skal bruke.

Både foreldre/pårørende og personale fra barnehage, skole, bolig, avlastningsbolig, dagsenter/arbeidsplasser som inngår i nettverket rundt brukere som bruker/skal ta i bruk PODD er målgruppe for kurset.

Fagpersoner som jobber med flere potensielle ASK brukere som; NAV, Statped, Habiliteringstjenester, PPT, ergoterapeuter, spesialpedagoger og vernepleiere er også målgruppe for kurset.

Kurset gir en innføring i PODD (Pragmatisk organiserte dynamiske display). Gjelder alle typer PODD, også de som ikke er «ferdige» løsninger fra firma. Generelle prinsipper for utforming og oppbygging av PODD løsninger presenteres og ulike løsninger for direkte peking, øyepeking, kodet betjening og indirekte betjening som Partner assistert skanning (PAS) vises. Kurset fokuserer også på bruk av PODD løsningene og videoeksempler benyttes. Praktiske øvelser inngår i kurset.

Når og hvor

Dato
27.09.2017-28.09.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Solvang, Tønsberg
Bygg A, rom 113
 

Kursholdere

Ergoterapispesialist Tone Mjøen
Vernepleier Annikken Rød

Kursavgift

Gratis - ta med matpakke

Påmelding

Kurset er fulltegnet. Det vil bli arrangert et nytt 2-dagskurs i 2018, men dato er ikke satt ennå.

Imidlertid kan du melde deg på et dagskurs på NAV, Hjelpemiddelsentralen i Vestfold. Informasjon om kurset og påmelding finner du her.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.