HELSENORGE

Klinisk emnekurs om CFS/ME for leger

Kurs, 07.02.2018-08.02.2018

Hovedhensikten med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap om sykdomsmekanismer ved CFS/ME. De skal få innsikt i ny norsk og internasjonal forskning i tillegg til anbefalinger og erfaringer fra praksisfeltet.

Målgruppe

Allmennleger, leger i spesialisering, bedriftsleger, kommuneoverleger, leger innen psykiatri, sykehjemsleger og andre som arbeider med kronisk syke med smerte og utmattelsestilstander.

Programkomité  

 • Hanne Thürmer, dr.med. spesialist i hjerte- og karsykdommer og overlege ved medisinsk avdeling ved Notodden sykehus, kursansvarlig, Sykehuset i Telemark.
 • Elin Lervik, spesialfysioterapeut, Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset i Telemark.
 • Silje Smelvær, fastlege Heistad helsehus.
 • Kristin E. Berthelsen, seksjonsleder Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset i Vestfold.
 • Elin Myklebust, ME-koordinator, Sykehuset i Vestfold.

Godkjenning

Kurset søkes godkjent som klinisk emnekurs hos Den norske Legeforening.
 

Kontaktperson

Kristin E. Berthelsen, seksjonsleder Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset i Vestfold. Tlf. 33 30 82 00 / 906 64 231.


Når og hvor

Dato
07.02.2018-08.02.2018 
Klokkeslett
08:30-16:30
Sted
Farris Bad, Larvik
 
Arrangør
Sykehuset i Telemark og Sykehuset i Vestfold 

Påmelding

Elektronisk påmelding

Kursavgift: 4300,-

Påmeldingsfrist 15 .desember 2017. Påmeldingen er bindende – faktura sendes ut i etterkant av utløpt påmeldingsfrist.

Overnatting

Farris Bad er det mulighet for overnatting m/frokost og spatilgang for kr 1290,-

For overnatting, kontakt hotellet direkte 33 19 60 00 og henvis til fastlegekurset. Frist for pristilbudet på overnatting er 14.12.2017.

Middag 7. februar

Hotellet tilbyr tre-retters middag for 545,-  

Fullt program

Onsdag 7. februar 2018

 • 08.30: Registrering/kaffe.
 • 09.00: Innledning/velkommen.
 • 09.15: Sykdomslære og grunnleggende sykdomsmekanismer ved CFS/ME. v/ Hanne Thürmer dr.med. spesialist i hjerte- og karsykdommer og overlege ved medisinsk avdeling ved Notodden sykehus.
 • 10.15: Pause.
 • 10.30: Ergospirometristudien; Metabolisme og restitusjon ved CFS/ME, v/ Katarina  Lien, lege og doktorgradsstipendiat ved CFS/ME-senteret, Oslo Universitets Sykehus.
 • 11.15: Pause.
 • 11.30: Tarmhelse og immunforsvar, v/ Tor Lea professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet i Ås.
 • 12.15: Lunsj.
 • 13.15: Diagnosekriterier for barn, unge og voksne.  Insidens og prognose, v/Ingrid Helland, overlege dr.med, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, Oslo universitetssykehus.
 • 13.45: Fallgruver og nyttige strategier ved diagnostisering og oppfølging av barn og unge med CFS/ME. v/ Kristian Sommerfelt, professor II, barnelege/overlege ved  Haukeland  universitetssykehus.
 • 14.30: Pause. 
 • 14.45: ImmunoME-studien. Finner vi genetiske holdepunkter for immun-dysregulering ved ME? v/ Asgeir Lande, lege og Phd stipendiat ved avd. for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo.
 • 15.15: Oversikt over nasjonal og internasjonal forskning på CFS/ME. Kari Tveito, MD-PhD, Medisinsk redaktør, Tidsskriftet for Den norske Legeforening.
 • 16.00: Oppsummering v/ Hanne Thürmer.
 • 16.15: Slutt.
 • 19.00: Middag i restauranten for de som har meldt seg på.

Torsdag 8. februar 2018

 • 08.30: Utredning og differensialdiagnoser. Tips for å skille ME fra differensialdiagnoser, støtte opp om utredning og tips for videre oppfølging av den syke. v/Hanne Thürmer.
 • 09.15: Pause.
 • 09.30: Oppfølging av ME-syke hos fastlegen v/Silje Smelvær, allmennlege og fastlege ved Heistad Helsehus, Porsgrunn.
 • 10.15: Lærings- og mestringsstilbud ved Sykehuset i Telemark
  v/Elin Lervik, spesialfysioterapeut, Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset i Telemark.
 • 10.30: Medisinsk dokumentasjon til NAV og legens sakkyndigrolle. Generelle tips til hva som er en god legeerklæring og funksjonsbeskrivelse til NAV. Koordinerende rådgivende lege for NAV, Nina Thunold Reime.
 • 11.15: Pause.
 • 11.30: Rehabilitering av CFS/ME syke og deres vei tilbake til arbeid
    Elin Korsveien fysioterapeut og tverrfaglig teamleder ved Sørlandets
    rehabiliteringssenter, Eiken.
 • 12.15: Lunsj.
 • 13.15: Psykiske aspekter ved CFS/ME. Foredragsholder avklares senere.
 • 13:45: Når livet sporer av- Å leve med kronisk sykdom. Pasienthistorie v/ Kristina Vedel Nielsen.
 • 14.15: Pause.
 • 14.30: Barn som pårørende. Foredragsholder avklares senere.
 • 15.00: Erfaringer fra arbeidet som ME koordinator/Kurstilbud for ME-syke/pårørende v/ Elin Myklebust, ME-koordinator ved Sykehuset Vestfold.
 • 15.30: Kursprøve og utdeling av kursbevis.                  
 • 16.15: Oppsummering/avslutning
 • 16.30: Slutt.
Fant du det du lette etter?