HELSENORGE

Kognitiv svikt hos personer med innvandrerbakgrunn

Kurs, 09.11.2016, Nasjonalt senter for aldring og helse

Hovedfokus på kurset vil være vurdering av kognitiv svikt hos personer med minoritetsetnisk bakgrunn og varierende utdanningsnivå. Det er utviklet et testbatteri for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten til bruk ved denne typen utredninger.

På kursdagen legges det opp til innføring i og praktisk gjennomgang av testbatteriet der deltagerne vil få anledning til å prøve ut de ulike verktøyene. De delene av testbatteriet som ikke er copyright-beskyttet vil bli utdelt til kursdeltagerne. Kurset vil i tillegg gi en introduksjon på temaene migrasjon og helse, kognitiv svikt og demens hos minoritetsetniske grupper, samt bruk av tolketjenester. Det er en fordel at deltagerne har erfaringer med utredning av kognitiv svikt og demens.

Når og hvor

Dato
09.11.2016 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, Oslo.
 
Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse
 

Pris:

2000,- (inkl. kursavgift, lunsj og kaffe/te).

Målgrupper:

Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og andre som har erfaring med utredning og oppfølging av personer med kognitiv svikt og demens. Kurset er også aktuelt for studenter til mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole.

Godkjenninger:

Kurset søkes godkjent i legers etter- og videreutdanninger i fagområdene allmennmedisin, psykiatri, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, nevrologi og indremedisin. Kurset vil også bli søkt godkjent til spesialistene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie og ergoterapi. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.

Påmeldingsfrist:

6. oktober 2016

Nettpåmelding:

http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser

Fullt program:

Se kursprogram og påmeldingsskjema her (aldringoghelse.no)

Fant du det du lette etter?