HELSENORGE

Kols - leve med kols

Kurs

For å begrense sykdomsutviklingen og mestre livet med kols så godt som mulig, finnes det en rekke anbefalinger og tiltak du kan gjøre.

Når og hvor

Røykeslutt

Den viktigste innsatsen for å redusere symptomer og bremse utvikling av sykdommen er røykeslutt. Du kan få hjelp til dette i form av kurs, røykeslutt-telefon, oppfølging fra fastlege og motivering fra andre rundt deg.

Livsstilsendring/rehabilitering

Regelmessig trening av både utholdenhet og styrke vil være med på å opprettholde din fysiske funksjon og psykiske velvære.

Fastlegen kan henvise deg til rehabilitering, fysioterapitrening i kommunen og andre aktuelle tilbud. I hver kommune i Vestfold finnes det en koordinerende enhet, som har oversikt over alle tilbud som kan være aktuelle. Det kan også være aktuelt å ta kontakt med kommunens tildelingskontor for å etterspørre tilbud eller få vurdert behovet for hjelp.

Kontakte frivillige organisasjoner

Både lokalt og sentralt finnes det mange tilbud til pasienter med kols. LHL har egen kolslinje, lokale grupper og mye informasjon. Det er også mange andre organisasjoner som kan tilby forskjellig hjelp.

Kjenne igjen symptomer på forverring

Du bør ha kjennskap til og kunnskap om symptomer på forverring, og trene deg opp til å gjenkjenne disse symptomene på et så tidlig stadium som mulig. Dette krever opplæring og erfaring over tid.

Angstmestring, pusteteknikk, hvilestillinger, energibesparende aktivitet

Mange blir engstelige fordi de har følelsen av ikke å få puste. Opplæring i pusteteknikker og hvileteknikker er derfor svært viktig. Du bør trene deg i forskjellige angstmestringsteknikker, og bruke dem aktivt i hverdagen. Energibesparende aktivitet handler om å planlegge daglige aktiviteter og utføre dem på en måte som ikke tapper deg for all energi.

Egenbehandlingsplan

Egenbehandlingsplan kan lastes ned og brukes som hjelp til å gjenkjenne symptomforverring. Egenbehandlingsplan med resepter skal utformes i tett dialog med og opplæring av behandlende lege, som vurderer hvem som har nytte av dette tilbudet. Du må kunne iverksette egenbehandlingsplanen etter avtalte kriterier, og ikke avbryte kur eller behandling før tiden. Det må også være klar avtale om at du tar kontakt med fastlegen raskt hvis egenbehandlingsplanen har dårlig effekt.

Sørge for oppdatert medikamentliste

Du bør til enhver tid påse at du har oppdatert medikamentliste tilgjengelig, for eksempel til bruk på legevakt eller sykehus.

Bruke medikamentene riktig

Du skal ha blitt opplært av helsepersonell i bruk av inhalasjonsmedisin og andre medikamenter. Det er viktig at du ikke slutter med medikamenter som du synes ikke virker, eller har bivirkninger. Dette må alltid tas opp med behandlende lege. Du skal også være informert om at antibiotikakur aldri skal avbrytes selv om du føler bedring.

Influensavaksine

Det anbefales at kols-pasienter tar årlig influensavaksine.

Bestille kontroller hos fastlegen

Det er ditt ansvar å bestille time hos fastlege for faste kontroller og ved behov. Hvis det er vanskelig å gjøre dette selv, kan du be om hjelp fra hjemmetjenesten eller andre i støtteapparatet rundt deg.

Ernæring

Kols-pasienter har økt risiko for underernæring og benskjørhet. Det er viktig å sørge for riktig kost som forebygger eller motvirker dette.

Etterspørre og bruke kolsmappe

Kolsmappe er et verktøy for deg og alle rundt i behandlingsapparatet. Den kan inneholde din egen behandlingsplan, oversikt over forverringer, oppdatert medikamentliste, spesifikk informasjon om din opplevelse og mestring av kols.

Individuell plan

Enkelte kan ha nytte av individuell plan, dette må du selv søke om hos kommunens koordinerende enhet. Dette er en tverrfaglig, tverrsektoriell koordinering av tjenester og tilbud, med pasienten og hans behov i sentrum.

E-læring

Det finnes tilgjengelige e-læringskurs på nett.

Nyttige ressurser

Fant du det du lette etter?