Konferanse om pakkeforløp spiseforstyrrelser: «Sammen mot spiseforstyrrelsen»

Konferanse , 24.01.2019

Konferansen «Sammen mot spiseforstyrrelsen» er knyttet til implementeringen av pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge i Vestfold.

Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge trer i kraft i februar 2019. Hva innebærer egentlig pakkeforløpet? Hvordan blir ansvarsfordelingen mellom kommune og sykehus? Hvordan bør vi jobbe sammen? Hva er beste kunnskapsbaserte behandling?

 • Hør Vigdis Wie Thorsteinsson, en av landets fremste fagpersoner på spiseforstyrrelser, som hovedforeleser.
 • Opplev tre unge dansere i forestillingen «Spise, ikke [ ], spise», om hvordan det er å være i en spiseforstyrrelse.
 • Delta i diskusjon og refleksjon i plenum underveis.

Målgruppe

Koordinatorer, ledere og fagpersoner fra tjenestekontorer, skolehelsetjeneste, psykisk helse, barnevern, PPT,
psykologer, fastleger og andre fagpersoner i kommunene, Bufetat og brukerorganisasjoner. Ansatte ved Fylkesmannens kontor og ved Sykehuset i Vestfold.

Kurspoeng

Aktuelt kurs om spiseforstyrrelse, søkt godkjent som 6 timers valgfritt kurs for allmennmedisin.

Påmelding

Bindende påmelding innen 18.01.2019. Ingen konferanseavgift.

Gå til elektronisk påmelding

Når og hvor

Dato
24.01.2019 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Jarlsberg konferansesenter
Flyplassveien 2, 3170 Sem
 
Kontakt
Kontaktperson for konferansen er Liv Ristvedt
E-post: liv.ristvedt@siv.no 
Telefon: 971 97 480
 

Program

 • 08.30: Registrering og kaffe/te
 • 09.00: Velkommen v/ Inger Meland Buene, klinikksjef, Klinikk psykisk helse og rusbehandling
 • 09.10: Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge v/ Liv Ristvedt, seksjonsleder og forløpseier, Barne – og ungdomspsykiatrisk avdeling
 • 09.40: Hvordan forbereder vi oss i kommunene? v/ Line Tonholt Børresen, virksomhetsleder for barn og unge i Tønsberg kommune
  May Lene Karlsen, kommunepsykolog i Sandefjord kommune
 • 10.00: Pause
 • 10.15: «Spise, ikke [ ], spise» - en danseforestilling med Rakel Øfsti Nesje, Maia Lohre Køhn og Åshild Ingela Dybwad
 • 11.00: Hva er beste kunnskapsbaserte behandling? Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger. v/ psykologspesialist og filosof Vigdis Wie Torsteinsson, Regional seksjon for spiseforstyrrelser, OUS
 • 11.30: Lunsj
 • 12.15: Familiebasert behandling ved spiseforstyrrelser. Hvilke prinsipper arbeider vi etter? v/ psykologspesialist og filosof Vigdis Wie Torsteinsson
 • 13.15: Pause
 • 13.25: Viktigheten av samordning - sett fra Fylkesmannens perspektiv v/ Kari Evensen, Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Vestfold
 • 13.50: Gruppearbeid: Hva fremmer/hemmer at vi lykkes med pakkeforløp? v/Siri Eggesvik, prosjektleder ved Plan og utvikling, Sykehuset i Vestfold
 • 14.20: Fastlegenes rolle og ansvar – hvilke muligheter ser vi? v/ Geir Dunseth, leder av praksiskonsulentordningen ved SiV og Hans Kvalsvik, fastlege i Sandefjord og praksiskonsulent
 • 14.45: Oppsummering og avslutning v/Irmeli Rehell Øistad, fagsjef Klinikk psykisk helse og rusbehandling

To som er ute og går

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.