HELSENORGE

Kurs for foreldre og omsorgspersoner til barn med eksem

Målgruppen for kurset er foreldre og andre omsorgspersoner til barn med eksem. Kurset er ikke beregnet på barn.

Opplæringspenger

Er du i lønnet arbeid, søk permisjon med lønn.  Arbeidsgiver får refusjon i etterkant gjennom opplæringspenger fra NAV. Lege på kurset sender bekreftelse til NAV. Kurset er gratis.

Smittevernhensyn (anbefalt av Folkehelseinstituttet)

  • Ingen deltar på kurset om de har symptomer på luftveisinfeksjon eller har feber
  • Ingen deltar på kurset om de har vært på utenlandsreiser (også i grønne områder) de siste 10 dagene
  • Alle deltagere gjennomfører hånddesinfeksjon inn og ut av kursrom 
  • Kursleder informerer om smittevernhensyn ved kursstart
  • Bord og stoler er plassert for å ivareta avstand
  • Lunsj vil bli servert i porsjonspakninger

Påmelding

Påmelding gjøres på telefon til lærings- og mestringssenteret, tlf.: 33 30 82 10. Ved påmelding trenger vi navn på deltaker(e), barnets navn og fødselsdato og telefonnummer.

Påmeldingsfrist 17. september.

Barn som ikke er behandlet for eksem ved Sykehuset i Vestfold, trenger en kort henvisning fra fastlege hvor det står at man ønsker kurs. Det serveres enkel lunsj. Gi beskjed ved påmelding om eventuell diett. Det blir flere små pauser i løpet av dagen. 

Mål for kurset

Gi kunnskap om barn med eksem, medisinbruk, behandling, forebygging og sette fokus på mestring av familielivet, og erfaringsutveksling mellom foreldre.

Program

Barnelegen orienterer

Den normale huden. Den atopiske huden
Årsak, behandling og forebygging

Informasjon fra sykepleier

Smøreveiledning og riktig påkledning
Riktig bruk av medisiner
Godt inneklima: Hva gjør vi med innemiljøet?
Hvordan snakke med barna om eksem?
Spørsmål og dialog

Norges Astma og Allergiforbund informerer

En erfaren forelder deler noen viktige erfaringer.

Familieterapeut og sosionom

Aktuelle rettigheter
Å leve sammen, mestringsperspektiver

Erfaringsutveksling i grupper


Det vil være rom for dialog og spørsmål til foredragsholderne.


Fant du det du lette etter?