Kurs for pårørende og nettverket til personer med schizofreni og psykoselidelser

Poliklinikk psykose ved DPS Vestfold sør inviterer til kurs for pårørende og øvrig nettverk til personer med schizofreni/psykoselidelser. Kurset går over fem kvelder.

Påmelding og kursavgift

Påmelding fram til kursstart: Bettina Dudas tlf. 970 38 184 eller elektronisk:

Elektronisk påmelding via Questback

Det er et begrenset antall plasser på grunn av smittevernhensyn.

Kursavgift: 200 kroner per person / 300 kroner for familie.

Målsetting med kurset

 • Å formidle forståelse for hvordan psykose utvikles
 • Å formidle forståelse for problemer som kan komme i kjølvannet av en psykose
 • Å formidle hva familien/pårørende trenger å vite for å være til hjelp

Kursets innhold

 • Informasjon om behandlingstilbudet
 • Symptomer og behandling
 • Kognitive vansker
 • Familiesamarbeid
 • Pårørendes rettigheter
 • Nasjonale retningslinjer
 • Mestring- og problemløsning
 • Samhandling med kommunen
 • Rollen som pårørende
 • Brukermedvirkning

Fullt program

Onsdag 20. oktober

 • 18.00: Velkommen v/ psyk. sykepleier Trude Ottem
 • 18.15: Behandlingstilbudet v/ sosionom Hilde Haraldsen
 • 18.45: Pause
 • 19.00: En historie om håp og bedring fra egen pasienterfaring v/Tuva
 • 19.45: Recoveryverksted og erfaringskonsulentenes rolle og funksjon v/Carina Jørgensen og Hege Aurora Bekkevahr
 • 20.25: Oppsummering og avslutning

Onsdag 27. oktober

 • Kl. 18:00 Psykoselidelser ved  Psykologspesialist  Mie Frydenlund Bjønnes 
 • Kl. 20:25 Oppsummering/avslutning
 • Kl. 19:45 Psykoselidelser og medisiner ved  overlege Martin Hvam

Onsdag 3. november

 • 18.00: Kognitive vansker ved psykoselidelser v/nevropsykolog/forskningssjef Jens Egeland
 • 19.00: Pause
 • 19.15: Kognitive vansker fortsetter
 • 19.50: IMR, individuell mestring og recovery (mestringsgruppe) v/ miljøterapeut Camilla Lahn-Johannessen
 • 20.25: Oppsummering og avslutning


Onsdag 10. november

 • 18.00: Lov om psykisk helsevern v/overlege Irmeli Øistad
  • Samtykkekompetanse
  • Meldeplikt
  • Pårørendes rettigheter
 • 19.00: Pause
 • 19.15: Lov om psykisk helsevern fortsetter
 • 20.00: De nasjonale retningslinjer for psykosebehandling v/psyk. Sykepleier Trude Ottem
 • 20.25: oppsummering/avslutning

Mandag 15. november

 • 18.00: En pårørendes historie
 • 19.00: Pause
 • 19.15: Pårørendesamarbeid og psykoedukativt familiesamarbeid v/psykiatrisk sykepleier Trude Ottem
 • 19.45: Hvilke tilbud har kommunene? v/Alinda Naidoo 
 • 20.15: Oppsummering og evaluering av kurset
Fant du det du lette etter?