HELSENORGE

Kurs for pårørende til personer med rus- og avhengighetsproblemer

Avdeling rus og avhengighet inviterer til kurs for pårørende til personer med rus- og avhengighetsproblemer.

Hverdagen til familier og pårørende til personer med rusmiddelproblemer kan medføre belastninger og bekymringer, høyt stressnivå, manglende trygghet og opplevelse av avmakt.  Sykehuset i Vestfold tilbyr et kurs over fire kvelder med fokus på disse vanskelighetene. Er du over 18 år og ønsker å møte andre med tilsvarende utfordringer for å dele erfaringer og finne bedre løsninger?  

Kursledere

Psykiatrisk sykepleier Lene Hegdahl Strøm og sosialkonsulent Torkil Myhre.

Kursavgift

kr. 200, - / familier kr. 300,-

Påmelding 

Påmelding innen fredag 25.02.21 til Bettina Dudas, tlf. 970 38 184 eller elektronisk:

Elektronisk påmelding via Questback

Kursets innhold:

Kurskveld 1

«Per, du lyver…!» Om kommunikasjon og følelser. Hva er egentlig et rusproblem og hvorfor kan det være så vanskelig å snakke sant om det?

Kurskveld 2

«Kan du ikke bare slutte, da!!?» Om avhengighet og hvordan vi tar beslutninger som kan føre til endring. Hva er en vane? Hva er en uvane? Når blir det et problem? Og for hvem?

Kurskveld 3

 «Å, nei! Ikke nå igjen…!» Hva er mulige årsaker til at vi gjentar mønstre og strategier som vi vet ikke er nyttige? Hvordan kan vi øve oss på nye handlingsmønstre?

Kurskveld 4 

«…Men jeg kan jo ikke bare vende ham ryggen….» Er det å ta vare på seg selv det samme som å ikke bry seg om den andre?


Fant du det du lette etter?