HELSENORGE

Kurs i Motiverende intervju

Kurs, 25.01.2017-14.02.2017, Klinikk psykisk helse og avhengighet

Introduksjon til Motiverende intervju. 25. og 26. januar på Farris Bad, Larvik
og 14. februar på Træleborg konferansesenter, Tønsberg.

Mål og hensikt:

Målet med kurset er å gi deltakere kunnskap og ferdigheter i Motiverende Intervju for å kunne øke motivasjon og støtte personer i å gjøre viktige livsendringer.

Innhold:

Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap og praktisk øvelse i sentrale områder innen Motiverende Intervju; grunnleggende holdninger og metodikkens ”spirit”, reflekterende lytting, spørsmålsstilling, bekreftelse og oppsummering. Det vil også være fokus på å fremkalle og forsterke argumenter for endring, møte motstand, forståelse for endringsprosess og utforske ambivalens.

Undervisningsform:

Kursene består av teori, demonstrasjonsfilmer, praktiske øvelser, mulighet til å erfare hvordan metodikken fungerer, og rollespill med fokus på samtalemetoden.

Når og hvor

Dato
25.01.2017-14.02.2017 
Klokkeslett
Sted
25. og 26. januar på Farris Bad, Larvik og 14. februar 2017 på Træleborg konferansesenter, Tønsberg.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helse og avhengighet
 

Målgruppe:

Motiverende Intervju passer for alle som jobber med mennesker, som for eksempel ansatte i kommuner, NAV, lærere og spesialisthelsetjenesten som jobber innenfor rus- og psykisk helsefeltet.

Når/hvor:

 • 25. januar 2017 (dag 1) kl. 09.30 - 16.30 på Farris Bad, Larvik
 • 26. januar 2017 (dag 2) kl. 09.00 – 15.30 på Farris Bad, Larvik
 • 14. februar 2017 (dag 3) kl. 09.00 – 15.30 på Træleborg konf.senter

Kursledere:

Hallbjørg Indgaard Bruu:

Sosionom m/videreutdanning i rusproblematikk. Har jobbet med MI siden 2008, og holder regelmessige introduksjonskurs i MI og MI nettverk. Hallbjørg gjennomførte kurslederkurs i MI i 2012. Hun har ca 15 år i rusfeltet, både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Jobber for tiden på Sykehuset i Vestfold, Klinikk for psykiske helse og rusbehandling, avdeling for rusbehandling, Seksjon LAR

Ruth Ann Tuft:

Sykepleier m/videreutdanning i psykoser, og videreutdanning i kognitiv terapi. Har jobbet med MI siden 2009, og holder regelmessige introduksjonskurs i MI, kollegaveiledning og MI nettverk. Hun gjennomførte kurslederkurs i MI 2014. Ruth-Ann har jobbet i psykiatri og rusfeltet i ca 15 år innenfor spesialisthelsetjenesten. Jobber for tiden som fagkoordinator ved seksjon 1 på Sykehuset i Vestfold, Klinikk for psykiske helse og rusbehandling, Avd. for rusbehandling.

Pris og påmelding:

Kursavgift u/ overnatting:

Kr. 1.990,- for de som ikke overnatter på hotellet, lunsj er inkludert.

Kursavgift m/overnatting/ middag og inngang til SPA:

Kr. 3.400,- for enkelt rom
Kr. 3.100,- for dobbeltrom
for de som skal overnatte fra 25.-26.01. og delta på dagen 14.02.

Trykk her for elektronisk påmelding

Påmeldingsfrist 12. januar. Det er begrenset antall plasser. Først til mølla prinsippet gjelder.

Ved avmelding må beskjed sendes til kurs@siv.no senest 7 virkedager før kursstart.

Forberedelse

Det er en forutsetning for å få kursbevis at hjemmeoppgaven gjennomføres (se program dag 2).

Det er utgitt flere bøker om Motiverende Intervju. Deltakerne oppfordres til å skaffe seg en av bøkene og forberede seg før kurset.

Forslag til litteratur:

 • Barth, Tom & Näsholm, Christina, Motiverende samtale - Endring på egne vilkår. Fagbokforlaget (2007)
 • Barth, Tom, Børtveit, Tore og Prescott, Peter, Motiverende intervju, Samtaler om endring (2013)
 • Miller William R. og Rollnick Stephen, Motivational interviewing - Preparing people for change, Guilford Press (2012).
 • Holm Ivarsson, Barbro, Motiverende Intervju - Praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren, (Gothia forlag 2010)

Kursansvarlig:

Anca M. Yttri, spesialrådgiver, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, SiV HF

Program:

Dag 1:

 • Introduksjon av kurset og presentasjon av deltakerne
 • Hva er Motiverende Intervju (MI)
 • 4 grunnleggende prosesser i MI
 • ENGASJERE
 • Kommunikasjonsferdigheter - ORAS

Dag 2:

 • Endringshjulet
 • Motivasjon og ambivalens
 • FOKUSERE
 • Agenda
 • U-T-U

Utdeling av hjemmeoppgave:
Dag 2 vil det bli utdelt en hjemmeoppgave hvor deltagere tar opp en samtale om endring med en kollega eller en reell bruker. Samtalen skrives ned og sendes kursleder på epost. Erfaringer fra gjennomføring av hjemmeoppgaven er tema for første time på dag 3.

Dag 3:

 • Tilbakemelding på hjemmeoppgaven
 • Kort repetisjon
 • HENTE FREM/ Å FREMKALLE
 • Status Quo og disharmoni
 • Endringssnakk
 • PLANLEGGING
 • Oppsummering av kurset

Programmet er veiledende og vil variere/tilpasses noe etter behov.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende programmet, kontakt arrangøren:
Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Postboks 2267, 3103 Tønsberg. Tlf: 33018000. E-post: kurs@siv.no.

Vi ber om at du gir oss beskjed på e-post dersom du ikke ønsker å stå på vår invitasjonsliste for seminarer

Fant du det du lette etter?