HELSENORGE

Kursholderkurs i VIPS praksismodell

Kurs, 08.02.2017-09.02.2017, Nasjonalt senter for aldring og helse

Kursholderkurs i VIPS praksismodell for personsentrert omsorg.

Målet med kurset er å lære opp helsepersonell med høyskoleutdanning, som arbeider innen kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten, til å bli sertifiserte kursholdere for Basiskurs i VIPS praksismodell.

Kursholderkurset gir innføring i personsentrert omsorg, opplæring i roller og funksjoner i VIPS praksismodell og hvordan holde Basiskurs i VIPS praksismodell for ansatte i kommunehelsetjenesten. Kursholderkurset utgjør første og største del av kursholdersertifisering for VIPS praksismodell. Deltagere på kursholderkurset får utdelt komplett undervisningsmateriell til basiskurset med opplegg, innspilte foredrag på minnepinne og refleksjonsspørsmål.

Når og hvor

Dato
08.02.2017-09.02.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Oslo Kongressenter, Youngs gate 11
 
Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse
 

Pris

3 500 kr (inkl. kursavgift, materiell, lunsj og kaffe/te)

Overnatting

Må ordnes av den enkelte deltaker

Målgrupper

Sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Kurset er også aktuelt for personell med høyskoleutdanning som har undervisning eller fagutvikling som del av sin arbeidsbeskrivelse.

Godkjenninger:

Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og i ergoterapi. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Påmelding

Frist: 8. januar 2017

Nettpåmelding

Fullt program

Se kursprogram og påmeldingsskjema (aldringoghelse.no)

Fant du det du lette etter?