HELSENORGE

Lungekreftkurs

Kurs, To dager med en ukes mellomrom fra kl. 11.00-15.00., Lærings- og mestringssenter

Målsettingen med kurset er at du som har eller har hatt lungekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskaper og informasjon, kan bidra til dette. I tillegg til forelesninger, blir det anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger.

Når og hvor

Tid
To dager med en ukes mellomrom fra kl. 11.00-15.00.
Klokkeslett
 
Sted
Solvang, Tønsberg
Lærings- og mestringssenteret, bygg A.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenter
Kurset er utarbeidet i fellesskap med Kreftforeningen, brukerrepresentanter, kreftpoliklinikken og lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold. 

Målgruppe

Personer med lungekreft og deres pårørende.

Temaer som blir tatt opp

 • Hva skjer med kroppen under behandlingen?
 • Kirurgisk behandling og anatomi
 • Etterkontroller og fastlegens rolle
 • Ulike følelser og opplevelser knyttet til å være pasient/pårørende
 • Kreftkoordinatorer i kommunene
 • Lungekreft og fysisk aktivitet
 • Prinsippene ved smertebehandling
 • Kosthold og ernæring
 • Praktiske hjelpemidler
 • Rettigheter og informasjon

Det blir anledning å stille spørsmål og dele egne erfaringer underveis i
kurset. Du vil også møte andre i samme situasjon som deg.

Kursholdere

 • Lege, sykepleiere og idrettsterapeut ved Sykehuset i Vestfold
 • Ernæringsfysiolog ved Høgskolen i BØV
 • Kreftforeningen

Nyttig informasjon

 • Kurset er en del av behandlingen som tilbys ved Sykehuset i Vestfold
 • Pasienter behandlet andre steder er også velkommen til å delta
 • Det er nødvendig med henvisning fra lege dersom du ikke er behandlet ved Sykehuset i Vestfold
 • Ta med frikort om du har, ellers betales egenandel
 • Ved behov kan du få kursbevis som kan gis til for eksempel arbeidsgiver
 • Enkel servering. Gi beskjed ved påmelding om spesielle hensyn til mat
 • Vennligst ikke benytt sterk parfyme eller etterbarberingsvann denne dagen da en del mennesker reagerer allergisk på slike lukter

Påmelding

Senest en uke før kursstart.

Parkering og reise

Gratis parkering utenfor bygningene og i gaten. Reise dekkes som ved vanlig konsultasjon.

Kontaktinformasjon

Lærings- og mestringssenteret
Tlf: 33 30 82 10

Fant du det du lette etter?