Lungerehabiliteringskurs

Kurs, tolv kursdager som går over seks uker to dager i uken fra kl. 12.00 til 15.00 , Lungemedisinsk poliklinikk

Lungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold er et ledd i behandlingen for pasienter med kols i Vestfold.

Målsettingen er at du som har kols skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse for og kontroll over egen situasjon.

Kurset skal gi deg kunnskap og informasjon, og gi deg verktøy som du kan bruke i egen oppfølging av sykdommen.

Du vil også få trening med fysioterapeut og sykepleier. I løpet av kurstiden vil du lære hvordan du trygt kan trene med din sykdom. Treningen bidrar til økt funksjonsnivå, og du får veiledning til å finne egnet måte å vedlikeholde treningen på etter kursslutt.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Det er fastleger som henviser kols-pasienter til lungerehabilitering.

Hvem kan henvises til lungerehabiliteringskurs?

Pasienter som skal henvises må som hovedregel være i stand til å ta seg til kurset på egen hånd, de bør være på beina det meste av dagen og være fysisk og mentalt i stand til å gjennomføre livsstilsendringer.   

Pasienter som trenger drosje vil vanligvis vil ha for redusert funksjonsstatus til å være i målgruppen.

Hva må være med i henvisningen:

 • aktuell lungesykdom 

 • relevant komorbiditet 

 • de siste spirometriverdier.

Merk henvisningen

Henvisning sendes på samme måte som ordinær henvisning til lungepoliklinikken og merkes «Lungerehabilitering».

Henvisningen kan sendes elektronisk eller per post til:

Sykehuset i Vestfold
Poliklinikk lungesykdommer
Postboks 2168
3103 Tønsberg

Når og hvor

Tid
tolv kursdager som går over seks uker to dager i uken fra kl. 12.00 til 15.00
Klokkeslett
 
Sted
Tønsberg
I underetasjen i hovedbygningen i Tønsberg. Gå inn hovedinngangen og ta heis eller trapp en etasje ned. Følg pil mot "Fysioterapiavdelingen". Vi tar deg imot der.
 
Arrangør
Lungemedisinsk poliklinikk
 

Se video om lungerehabiliteringen ved Sykehuset i Vestfold:

 


Målgruppe

Tilbudet er for pasienter med kols GOLD grad III eller IV og grad II i enkelte tilfeller. Som deltaker må du være motivert til å gjennomføre kurset, og du må kunne gå selv fra bil til kursslokalene ved SiV. Pasienter som ikke er i målgruppen for dette kurset, bør etterspørre tilbud i kommunene, eller regionale rehabiliteringskurs.

Temaer som blir tatt opp

 • Hva er kols?
 • Riktig bruk av medisiner
 • Kosthold og ernæring
 • Anfallsmestring
 • Slimmobilisering
 • Pusteteknikker
 • Avspenning og trening
 • Med mer

I forkant av kurset vil du få en oppstartssamtale hos sykepleier, hvor du vil få en gjennomgang på kursets innhold.

I løpet av kurset får du 30 minutter legekonsultasjon hvor målet er å sette opp en egenbehandlingsplan (plan for medisinsk behandling ved forverring).

Du setter opp egne personlige mål for kurset, og får hjelp til å jobbe videre med målene når kurset er over.

Tre måneder etter at kurset er over, kalles du inn til konsultasjon for oppfølging hos sykepleier.

Det blir anledning til å stille spørsmål og dele egne erfaringer underveis i kurset. Og du møter andre i samme situasjon som deg selv.

Kursholdere

 • Lege
 • Sykepleiere
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Ernæringsfysiolog
 • Prest/veileder
 • Ansatte ved lærings- og mestringssenteret

Henvisning og transport

 • Din fastlege eller lege ved Sykehuset i Vestfold kan henvise deg til kurs.
 • Lege som henviser avgjør om det er medisinsk grunnlag for å få dekket transport til og fra behandling. Fastlege må bestille første reisen til behandling dersom det er fastlege som har henvist deg til kurs.
 • Dersom lege fra lungeseksjonen henviste deg til kurs, ringer du 33 34 27 03 for å bestille transport.
 • Kjøregodtgjørelse gjelder her som ved annen behandling ved SiV.

Egenandel

Du betaler en egenandel som ved behandling hos spesialist for hele kurset.

Innkalling og regler ved avbestilling

 • Du får innkalling per brev til kursstart.
 • Dersom du ikke kommer, må du gi beskjed senest 24 timer før første kursdag.
 • Dersom det ikke er gitt beskjed, gjelder vanlig gebyr for avbestilling av timer. Dette gjelder ikke dersom man blir syk samme dag.
 • Eventuell avbestilling gjøres på tlf: 33342700

Servering

Vi serverer kaffe og te. Ta med matpakke dersom du ønsker noe å spise.

Parfyme og etterbarberingsvann

Vennligst ikke benytt sterk parfyme eller etterbarberingsvann denne dagen, da en del mennesker reagerer på slike lukter.

Medisiner

Ta med inhalasjonsmedisiner som brukes før trening, og husk å benytte faste medisiner slik som avtalt med legen din.

Treningsklær

 • Ha på treningsklær/klær som er gode å bevege seg i. Kom ferdig skiftet.

Påmelding

Det er løpende påmelding, og vi ønsker at du skal få starte opp på rehabilitering så kort tid som mulig etter at henvisning er sendt. Ta kontakt dersom oppstartsdato i innkallingsbrevet ikke passer, på tlf: 33342700.

Fant du det du lette etter?