Markering av ett år med regionalt senter for kjønnsinkongruens

Det er ett år siden regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKI) ble etablert og i den anledning inviterer vi våre pasienter og samarbeidspartnere og andre interesserte til en markering av dagen.

Påmelding:

Påmelding skjer elektronisk. Påmeldingsfrist 28. september. Beskjed om avmelding sendes til kurs@siv.no

Elektronisk påmelding via Questback

Program:

  • Kl. 09:00 - 09:10: Velkommen og innledning v/fagsjef Irmeli Rehell Øistad
  • Kl. 09:10 - 09.30: Hva er kjønnsinkongruens v/psykologspesialist Susan Ettelt
  • Kl. 09:30 – 10:00: Våre erfaringer fra det første året v/psykologspesialist Martin Rosmo Hansen og psykolog Daniel Aam Josdal
  • Kl. 10:00 – 10:15 PAUSE
  • Kl. 10:15 – 10:35 Regionalt senter for barn og unge v/barne- og ungdomspsykiater Cecilie Christoffersen og barnevernspedagog Tale Rode
  • Kl. 10:35 – 10:55 Pasient og pårørendes erfaringer
  • Kl. 10:55 – 11:00 Takk ved klinikksjef Inger Meland Buene
  • Kl. 11:00 Enkel servering av kaffe og te i aulaen for fremmøtte.
Fant du det du lette etter?