HELSENORGE

Migrasjonhelse/bruk av tolk - halvdagsseminar

Fagseminar, 22.03.2017

 

Kurset er delt opp i tre bolker a 45 min.:

  • Grunnkunnskap om bruk av tolk
  • Dilemmaer og utfordringer
  • Sykdom i et kulturperspektiv

Når og hvor

Dato
22.03.2017 
Klokkeslett
09:00-12:00
Sted
Tønsberg
Auditoriet
 

Målgruppe:

Alle ansatte ved Sykehuset i Vestfold HF, avtalespesialister, fastleger og kommuneansatte i helsesektor.

Foreleser:

Psykolog/forfatter Kirsti MacDonald Jareg. Kirsti MacDonald Jareg er psykolog med hovedfageksamener i sosialantropologi.  Hun har arbeidet med flyktninger og migrasjon i en årrekke og har skrevet boken «Tolk og tolkebruker-to sider av samme sak» sammen med tolken Zarin Pettersen.

Godkjenninger:

Kurset er søkt godkjent hos Legeforeningen som valgfritt kurs innen allmennmedisin og psykiatri, og hos Psykologforeningen som fritt spesialkurs/vedlikeholdskurs.

Påmelding:

Påmeldingsfrist: 15.03.17
Kursavgift: Gratis

Elektronisk påmelding

Fant du det du lette etter?