HELSENORGE

Motiverende intervju - introduksjon

Kurs, 24.01.2018-08.02.2018

Kurs over tre dager - 24. og 25. januar på Farris Bad, Larvik og 8. februar 2018 på Træleborg konferansesenter, Tønsberg.

Mål og hensikt

Målet med kurset er å gi deltakere kunnskap og ferdigheter i Motiverende intervju for å kunne øke motivasjon og støtte personer i å gjøre viktige livsendringer.

Innhold

Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap og praktisk øvelse i sentrale områder innen Motiverende intervju; grunnleggende holdninger og metodikkens ”spirit”, reflekterende lytting, spørsmålsstilling, bekreftelse og oppsummering. Det vil også være fokus på å fremkalle og forsterke argumenter for endring, møte motstand, forståelse for endringsprosess og utforske ambivalens.

Målgruppe

Motiverende intervju passer for alle som jobber med mennesker, som for eksempel ansatte i kommuner, NAV, lærere og spesialisthelsetjenesten som jobber innenfor rus- og psykisk helsefeltet.

Når og hvor

Dato
24.01.2018-08.02.2018 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
24. januar 2018 (dag 1), kl. 09.30 - 16.30 på Farris Bad, Larvik. 25. januar 2018 (dag 2), kl. 09.00 – 15.30 på Farris Bad, Larvik. 08. februar 2018 (dag 3), kl. 09.00 – 15.30 på Træleborg konf.senter.
 

Undervisningsform

Kursene består av teori, demonstrasjonsfilmer, praktiske øvelser, mulighet til å erfare hvordan metodikken fungerer, og rollespill med fokus på samtalemetoden.

Det er en forutsetning for å få kursbevis at hjemmeoppgaven gjennomføres (se program dag 2)

Det er utgitt flere bøker om Motiverende Intervju. Deltakerne oppfordres til å skaffe seg en av bøkene og forberede seg før kurset

Forslag til litteratur:

  • Barth, Tom & Näsholm, Christina, Motiverende samtale - Endring på egne vilkår. Fagbokforlaget (2007).
  • Barth, Tom, Børtveit, Tore og Prescott, Peter, Motiverende intervju, Samtaler om endring (2013).
  • Miller William R. og Rollnick Stephen, Motivational interviewing - Preparing people for change,  Guilford Press (2012).
  • Holm Ivarsson, Barbro, Motiverende Intervju - Praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren,  (Gothia forlag 2010).

Når/hvor: 

  • 24. januar 2018 (dag 1), kl. 09.30 - 16.30 på Farris Bad, Larvik.
  • 25. januar 2018 (dag 2), kl. 09.00 – 15.30 på Farris Bad, Larvik.
  • 08. februar 2018 (dag 3), kl. 09.00 – 15.30 på Træleborg konf.senter.
       

Kursledere:

Hallbjørg Indgaard Bruu, Sosionom m/videreutdanning i rusproblematikk. Har jobbet med MI siden 2008, og holder regelmessige introduksjonskurs i MI og MI nettverk. Hallbjørg gjennomførte kurslederkurs i MI i 2012. Hun har mer enn 15 år i rusfeltet, både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Jobber for tiden på Sykehuset i Vestfold, Klinikk for psykiske helse og rusbehandling, avdeling for rusbehandling, Seksjon LAR.

Ruth Ann Tuft, Sykepleier m/videreutdanning i psykoser, og videreutdanning i kognitiv terapi. Har jobbet med MI siden 2009, og holder regelmessige introduksjonskurs i MI, kollegaveiledning og MI nettverk. Hun gjennomførte kurslederkurs i MI 2014. Ruth-Ann har jobbet i psykiatri og rusfeltet i over 15 år innenfor spesialisthelsetjenesten. Jobber for tiden som fagkoordinator ved seksjon 1 på Sykehuset i Vestfold, Klinikk for psykiske helse og rusbehandling, Avd. for rusbehandling.

Påmelding

Frist 12.januar.

Gå til elektronisk påmelding

Kursavgift u/overnatting: 

Kr. 2.150,- for de som ikke overnatter på hotellet, lunsj og materialer er inkludert alle dager.

Kursavgift m/overnatting/middag og inngang til SPA 

Kr. 3.590,- for enkelt rom
Kr. 3.250,- for dobbeltrom 
for de som skal overnatte fra 24.-25.01. og delta på dagen 08.02

Kursansvarlig 

Anca M. Yttri, spesialrådgiver, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, SiV.

Deltakerantall

Det er begrenset antall plasser.  Først til mølla prinsippet gjelder.

Program

Dag 1 – 24. januar 2018 – kl. 09.30 - 16.00

• Introduksjon av kurset og presentasjon av deltakerne
• Hva er Motiverende Intervju (MI)
• 4 grunnleggende prosesser i MI
• ENGASJERE
• Kommunikasjonsferdigheter - ORAS


Dag 2 – 25. januar 2018 – kl. 09.00 – 15.30

• Endringshjulet
• Motivasjon og ambivalens
• FOKUSERE
• Agenda
• U-T-U
• Utdeling av hjemmeoppgave

Dag 2 vil det bli utdelt en hjemmeoppgave hvor deltagere tar opp en samtale om endring med en kollega eller en reell bruker. Samtalen skrives ned og sendes kursleder på epost. Erfaringer fra gjennomføring av hjemmeoppgaven er tema for første time på dag 3.

Dag 3 – 08. februar 2018 – kl. 09.00 – 15.30

• Tilbakemelding på hjemmeoppgaven
• Kort repetisjon
• HENTE FREM/ Å FREMKALLE
• Status Quo og disharmoni
• Endringssnakk
• PLANLEGGING
• Oppsummering av kurset

Programmet er veiledende og vil variere/tilpasses noe etter behov.
Rett til endringer i programmet forbeholdes.

Fant du det du lette etter?