HELSENORGE

Noklus-kurs for sykehjem og helsehus

Kurs, 16.11.2016

Noklus Vestfold, Sykehuset i Vestfold, inviterer til kurs for sykehjem og helsehus. Temaer for kurset er smittevern, sårprøver, urinkasuistikk, laboratoriearbeid på sykehjem, hemoglobin og TIA/hjerneslag.

Når og hvor

Dato
16.11.2016 
Klokkeslett
09:00-15:25
Sted
Tønsberg
  

Målgruppe:

Leger og sykepleiere på sykehjem og helsehus.

Tid og sted:

Onsdag 16. november 2016 kl. 09.00 – 15.25.
Auditoriet, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Faglig ansvarlig:

Avdelingsoverlege Helle B. Hager, Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold.

Deltakeravgift:

400 kr. Institusjon som ikke er medlem av Noklus: 600 kr.

Godkjenninger:

Kurset er søkt godkjent for 6 tellende kurstimer hos: Dnlf og NSF.

Påmelding:

Bindende påmelding innen 02.11.2016. Påmelding på www.noklus.no – Kurskalender eller via vedlagte påmeldingsskjema. Bekreftelse på kursplass vil bli sendt.

Klikk her for fullt program og påmeldingsskjema (noklus.no)

Fant du det du lette etter?