Helsenorge

Opplæringsdager i Vermeulens psykoedukasjonsmanual

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 01.12.2016-07.12.2016, Autismeavdeling

Opplæringsdager i Vermeulens psykoedukasjonsmanual: ”Du er noe helt spesielt”

Dersom du har et direkte samarbeid med personer med Autismespekter diagnoser, og ønsker å arbeide målrettet med psykoedukative samtaler kan disse kursdagene være av interesse for deg!

Når og hvor

Dato
01.12.2016-07.12.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Glenne, Borre
  
Arrangør
Autismeavdeling
 

Program:

  • Dag en:

    ”Hvordan kan man komme i posisjon til å snakke om det som er vanskelig? Vermeulens psykoedukasjons program er et samtaleprogram spesielt utviklet for mennesker med autismespekterforstyrrelser. Programmet skal være et verktøy for empowerment, og de ulike temaene som tas opp i manualen skal bidra til økt selvinnsikt og identifisering av styrker og svakheter hos den enkelte”. Den første av de to kursdagene består av en teoretisk gjennomgang av hva psykoedukasjon er og formålet med slik intervensjon, samt gjennomgang av samtalemanualen ”Jeg er noe helt spesielt”. Metodikk og forslag til anvendelse av ulike arbeidsark står sentralt denne dagen. Det vil bli benyttet mange eksempler fra Glennes kliniske erfaring med bruk av samtalemanualen i løpet av dagen.

  • Dag to:

    Etter en grundig teoretisk gjennomgang av metodikk, og samtalemanual dag en, vil dag to ta for seg praktisk bruk av samtalemanualen og gjennomføring av psykoedukasjons programmet ”Jeg er noe helt spesielt”. Denne dagen vil bli lagt opp som en mer praktisk undervisningsdag, og deltakerne vil få mulighet til å selv forsøke ulike psykoedukasjonsøvelser/arbeidsark.

Praktisk informasjon:

Alt materiell som benyttes under kursdagene vil bli gjort tilgjengelig for kursdeltakerne.

Det vil være en fordel om kursdeltakerne har anskaffet seg Vermeulens bok/manual før kursdagene, og at de tar med seg denne.

Pris:

Kr 1.000,- for begge dager. Dette inkluderer en enkel lunsj, kaffe og te.

Tid og sted:

Torsdag 1. desember og onsdag 7. desember 2016, kl. 09.00-14.00 begge dager.

Glenne regionale senter for autisme, Fogdeveien 55, Borre.

Kursansvarlig:

Mette Holme van Nes og Anders Johansen. Spørsmål kan rettes til anders.johansen@siv.no.

Påmelding:

Påmeldingsfrist 24.11.2016. Klikk her for elektronisk påmelding.  

Fant du det du lette etter?