Pårørendekurs - rusavhengighet

Kurs , 19.03.2019-09.04.2019 , Avdeling for rusbehandling

Kurset er rettet mot personer som er pårørende til pasienter som har slitt eller sliter med rusproblematikk. Kurset er gratis og vil gå over fire tirsdagskvelder. Første kurskveld er 19. mars. Kl. 17.30-19.30 alle kvelder.

Påmelding: sivhfpbfirmaarb@siv.no
(merk e-posten med ”Pårørendekurs vår 2019”)

I dag er det registrert ca. 200 000 mennesker med rusavhengighet i Norge – mørketallene er større. Man antar at mellom 10-15 mennesker er direkte berørte av pasientens rusavhengighet (nær familie, venner arbeidsgiver osv.)

Vi tror at økt forståelse for fenomenet «avhengighet» samt økt fokus på egenomsorg, kan være til nytte for begge parter, samt at kunnskap endrer fastlåste sannheter.

Kurset er gratis og vil gå over fire tirsdagskvelder. Kveldene vil inneholde noe faktainformasjon, drøfting i plenum og i grupper samt mulighet for å stille spørsmål som deltagerne måtte sitte inne med

Temaer vil være:

Kveld 1, 19. mars:

«Per, du lyver!»

Om kommunikasjon og følelser.  Hva er egentlig et rusproblem og hvorfor er det så vanskelig å snakke sant?

Kveld 2, 26. mars: 

«Kan du ikke bare slutte, da!?»

Om avhengighet og hvordan vi tar beslutninger som kan føre til endring.

Kveld 3, 2. april:

«Å, nei! Ikke nå igjen!»

Hva er mulige årsaker til at vi gjentar mønstre og strategier som vi vet ikke er nyttige? Hvordan kan vi øve oss på nye handlingsmønstre?

Kveld 4, 9. april:

« …men, jeg kan jo ikke bare vende ham ryggen….»

Er det å ta vare på seg selv det samme som å ikke bry seg om den andre?

Når og hvor

Dato
19.03.2019-09.04.2019 
Klokkeslett
17:30-19:30
Sted
Furubakken, Larvik
Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling, Kristian Fredriks vei 10, 3257 Larvik
 
Arrangør
Avdeling for rusbehandling
 
Mer informasjon
sivhfpbfirmaarb@siv.no  
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.