HELSENORGE

Poliklinikk spiseforstyrrelser 10 år - jubileumsseminar

Fagseminar, 26.10.2017, Spiseforstyrrelsespoliklinikk

Poliklinikk spiseforstyrrelser markerer 10 års drift, og er stolte over å kunne invitere deg til fagseminar i auditoriet på Sykehuset i Vestfold.

Når og hvor

Dato
26.10.2017 
Klokkeslett
12:00-15:30
Sted
Tønsberg
Auditoriet i 1. underetasje
 
Arrangør
Spiseforstyrrelsespoliklinikk
 

Målgruppe

Fagfolk som møter personer med spiseforstyrrelser:
Fastleger, ansatte ved DPS, helsesøstre, psykiatrisk helsetjeneste i kommunene, privatpraktiserende spesialister og andre interesserte.

Påmelding

Pris: 300 kroner inkludert kaffe, te og snacks.

Elektronisk påmelding

Påmeldingsfrist: torsdag 19. oktober 2017.

Forelesere:

Therese Fostervold Mathisen

Ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat ved Norges Idrettshøyskole.
Innehaver av eget foretak: http://themanutrition.no/thema-nutrition/

Ann Live Jacobsen

Psykolog, Poliklinikk spiseforstyrrelser

Kristin Størby Ueland

Psykiatrisk sykepleier og koordinator, Poliklinikk spiseforstyrrelser

Silje-Helen Moen

Psykologspesialist, Poliklinikk spiseforstyrrelser

Grete Haavaldsen

Psykiater, overlege, Poliklinikk spiseforstyrrelser


Program:

11.30-12.00: 
Oppmøte med registrering.
Kaffe/te.

12.00-12.45:
Kort presentasjon av Poliklinikk Spiseforstyrrelser.
Hvordan forstå spiseforstyrrelse?
Somatiske problemstillinger- oppfølging i primærhelsetjenesten ved Grete Haavaldsen.

Pause

12.45- 13.15:
«En pasienthistorie» - det startet som ortorexi
Formidlet av en pasient og Ann Live Jacobsen

Pause

13.30- 14.30:
Trening på godt og vondt.
Treningsaktivitet kan både være destruktiv og helsefremmende - hvordan sikrer vi oss kun fordelene?
Ved Therese Fostervold Mathisen.

Pause

14.45-15.15:
Behandling av Overspisingslidelse - Binge Eating Disorder.
Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders – CBT-E
Ved Kristin Størby Ueland og Silje Helen Moen

15.15-15.30:
Oppsummering, spørsmål og vel hjem

Om Poliklinikk spiseforstyrrelser

Bilde av ansatte ved Poliklinikk spiseforstyrrelser

Vi er en spesialenhet innen Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Sykehuset i Vestfold. Vi holder til i 6. etasje på Sykehuset i Tønsberg, bygg A.

Behandlingstilbudet ved Poliklinikk spiseforstyrrelser er rettet mot alvorlig syke pasienter med anorexia nervosa, bulimia nervosa, overspisingslidelse og uspesifiserte spiseforstyrrelser, som ikke kan gis et tilstrekkelig behandlingstilbud på et lavere omsorgsnivå. Tilbudet gis til personer fra 16 år og oppover.

Det gis ulike polikliniske behandlingstilbud:

  • motivasjonssamtaler
  • individualterapi, inkludert Cognitive Behavior Therapy (CBT-E)
  • familiearbeid/-terapi
  • poliklinisk CBT-E gruppe
  • pårørendekurs
  • flerfamiliegruppe
  • utvidet poliklinisk tilbud (poliklinisk intensivt dagtilbud fem dager i uken)

Pasienter med behov for døgnbehandling innlegges på Døgnenhet akutt allmennpsykiatri. Videre oppfølging skjer i tett samarbeid med Poliklinikk spiseforstyrrelser.

Spiseforstyrrelser er et sammensatt problem. Det handler om en overopptatthet av å få kontroll over mat, kropp og vekt. Spiseforstyrrelsen har en funksjon. Derfor omfatter vårt fokus både psyke, kropp og relasjoner. Formålet med behandlingen er å støtte pasienten til endring av sine spisevaner, slik at de blir mer normale, samt å finne mer hensiktsmessige mestringsstrategier. Vi legger stor vekt på motivasjonsarbeid og at mat er medisin.

Behandlingen er frivillig og avtalebasert.

Vi som jobber ved poliklinikken er en tverrfaglig sammensatt gruppe: klinisk sosionom, psykiater, LIS-lege, psykomotorisk fysioterapeut, psykologspesialister, klinisk ernæringsfysiolog, spesialsykepleiere, billedterapeut, kokk og helsesekretær.

Poliklinikkens telefonnummer er: 33 38 14 46 / 41 41 67 61

Fant du det du lette etter?