HELSENORGE

Presentasjon av pasientforløp psykose – fra hjem til hjem

Kurs, 27.02.2018

Kick-off; faglig påfyll på viktige tema i psykoseutredning og behandling. Inspirasjon for implementering av pasientforløp psykose.

Målgruppe

Fagpersoner i spesialisthelsetjenesten som arbeider med pasienter med psykoselidelser.

Kurset søkes godkjent hos Den norske legeforening og Norsk psykologforening.

Faglig ansvarlig

Irmeli R. Øistad, fagsjef, Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Kursavgift

Kr. 650,-. Ingen kursavgift for ansatte i SiV KPR.

Påmelding

Innen 20. februar.

Gå til elektronisk påmelding

Når og hvor

Dato
27.02.2018 
Klokkeslett
09:00-15:20
Sted
Tønsberg
Auditorium
 
Mer informasjon
kurs@siv.no  

Program

 • 09.00: Velkommen, Irmeli R. Øistad.
 • 09.05-09.35: Håp og bedring, Mia Marie Norheim.
 • 09.35-10.00: Psykoseforløpet – hva er nytt?, André Blaauw.
 • 10.00-10.15: Pause.
 • 10.15-11.00: Pårørende/REACT, Kristin Lie Romm og Liv-Jorun Brygard.
 • 11.00-11.45: Ny kunnskap om årsaker til psykoser. Konsekvenser for diagnostisk praksis?, Ingrid Melle.
 • 11.45-12.30: Lunsj.
 • 12.30-13.15 Fortsettelse, Ingrid Melle.
 • 13.15-13.30: Pause.
 • 13.30-14.30: Søvn og psykose, Elizabeth Ann Barrett.
 • 14.30-15.15: Recovery og stigma, Carmen Simonsen.
 • 15.15-15.20: Avslutning.

Om foreleserne

 • Mia Marie Norheim, erfaringsformidler 
 • Carmen Simonsen, psykologspesialist / PhD, TIPS Sør-Øst  
 • Irmeli R. Øistad, fagsjef Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF         
 • Kristin Lie Romm, enhetsleder TIPS Sør-Øst og førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, UiO
 • Liv-Jorun Brygard, REACT-veileder, psykiatrisk sykepleier ved Vestfold DPS         
 • André Blaauw, overlege ved Vestfold DPS og prosjektleder i psykoseforløpet
 • Ingrid Melle, forskningsleder NORMENT og professor ved Det medisinske fakultet, UiO
 • Elizabeth Ann Barrett, psykologspesialist / PhD, TIPS Sør-Øst  


Fant du det du lette etter?