HELSENORGE

Psykisk sykdom hos eldre

Kurs, 15.02.2017-16.02.2017, Nasjonalt senter for aldring og helse

Temakurs om psykisk sykdom hos eldre.

Dette er et tverrfaglig kurs tilrettelagt for personell som arbeider i primærhelsetjeneste og allmennpsykiatri, både i og utenfor institusjon, inkludert DPS. Innholdet samsvarer med Aldring og helses oppsett for fagdager i ABC psykisk sykdom hos eldre.

Kursets hovedfokus vil være depresjon, angst, psykose og rus hos eldre. Både utredning, omsorg og behandling vil bli belyst. Kurset inneholder forelesninger, bruk av nettressurser, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Når og hvor

Dato
15.02.2017-16.02.2017 
Klokkeslett
08:00-16:00
Sted
Oslo Kongressenter, Youngs gate 11
 
Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse
 

Antall deltakere:

60 – 80

Pris

kr 3.500,- inkl. kursavgift, lunsj og kaffe

Kursansvarlig

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Påmelding

Nettpåmelding (aldringoghelse.no)

Påmeldingsfrist: 15. januar 2017

Fullt program

Se kursprogram og påmeldingsskjema (aldringoghelse.no)

Fant du det du lette etter?