HELSENORGE

Psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning

Kurs, 15.03.2018, Habiliteringsseksjon

Habiliteringssenteret i Vestfold inviterer til fagdag:
Psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning
- eksempler fra pasientens hverdag og gode tiltak.

Personer med utviklingshemming/lærevansker har økt forekomst av psykiske vansker. Mange får ikke behandling fordi symptomene blir oversett eller ikke forstått. Når psykiske lidelser blir oppdaget kan det være vanskelig å gi god behandling. Tjenestetilbudet er begrenset.

Foreleserne fra Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, OUS (PUA) vil fokusere på utredning, behandling og tiltak ved utviklingshemming/lærevansker og psykiske lidelser/traumer. Foreleserne vil gi mange eksempler fra praksis og på hvordan lokalt hjelpeapparat kan ivareta denne pasientgruppen.

PUA er en spesialisert utredningsseksjon ved Oslo universitetssykehus som tilbyr spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern til personer over 16 år med utviklingshemning/autisme, primært tilhørende helseregion Sør-Øst.

Når og hvor

Dato
15.03.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Tønsberg
Auditoriet, Sykehuset i Vestfold
 
Arrangør
Habiliteringsseksjon
 
Kontaktinformasjon
Eva Bergh Pedersen: eva.bergh.pedersen@siv.no
 

Målgrupper:

Psykiatriske team, PFA, DPS, BUPA, kommunale helse - og sosialtjenester, helsestasjon, PPT, kommunalt barnevern/Bufetat, skole, avlastningsbolig og bofellesskap, spesialisthelsetjenesten, fylkesmannen, Nav og andre.

Påmelding

Pris: kr. 600,- inkl. lunsj.
Påmeldingsfrist: 1. februar 2018.

Gå til elektronisk påmelding

Kurset søkes godkjent av Norsk Psykologforening.

Fullt program

  • 08.30: Oppmøte/registrering/kaffe og te.
  • 09.00: Velkommen – introduksjon.
  • 09.05-09.45: Introduksjon: utviklingshemming, autisme og forekomst av psykiske lidelser v/ Arvid Nikolai Kildahl.
  • 10.00-10.45: Symptomer og tegn. Hva er spesielt for gruppen? v/ Arvid Nikolai Kildahl og Jane Hellerud.
  • 11.00-11.45: Utredning v/ Arvid Nikolai Kildahl.
  • 11.45-12.15: Lunsj.
  • 12.15-13.00: Miljøterapeutiske tiltak - angst v/ Arvid Nikolai Kildahl og Jane Hellerud.
  • 13.15-14.00: Miljøterapeutiske tiltak - psykose, stemningslidelser v/ Arvid Nikolai Kildahl og Jane Hellerud.
  • 14.15-15.00: Miljøterapeutiske tiltak - traumer, personlighetsforstyrrelser, forebygging v/ Arvid Nikolai Kildahl og Jane Hellerud.

Foredragsholdere

Arvid Nikolai Kildahl er psykologspesialist og arbeider til daglig ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo universitetssykehus. Han er også tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom). Kildahl er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet både andre steder innenfor psykisk helsevern og i habiliteringstjenesten for barn. Han har arbeidet med psykiske lidelser hos personer med autisme og/eller utviklingshemming i en årrekke, blant annet med traume- og belastningslidelser. Han holder ofte kurs og foredrag, blant annet underviser han ved Høyskolen i Oslo og Akershus og har vært medforfatter på flere artikler som handler om psykiske lidelser i gruppen.

Jane Hellerud er vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og kognitiv terapi. Hun har vært ansatt ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA), Oslo universitetssykehus siden 2004, som ledende miljøterapeut i døgnpost 1. Hun har blant annet ansvar for fagutvikling i døgnpost 1. Hellerud har allsidig erfaring med mennesker med utviklingshemning/autisme, også fra kommunale tjenester. Hun er spesielt opptatt av kunnskapsheving i det miljøfaglige arbeidet i PUA, samt kompetanseoverføring til miljøer der pasientene bor. Hellerud holder ofte kurs og foredrag, og underviser ved høgskolen i Oslo og Akershus.

Fant du det du lette etter?